Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите ще обсъдят стратегията за демографско развитие на населението у нас

Министерският съвет ще заседава днес, съобщиха от пресцентъра на правителството. В  предварителния дневен ред има 24 точки.

Министрите ще обсъдят отчет за 2019 г. за изпълнение на актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в България (2012- 2030 г.). Вносител е министърът на труда и социалната политика.

Правителството ще одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закон за пчеларството, който е внесен от министъра на земеделието, храните и горите.

В дневния ред е и проект на решение за утвърждаване на актуализирани годишни разчети на сметката за средствата от ЕС на Държавен фонд  „Земеделие” за 2020 година. Вносител е министърът на земеделието, храните и горите.

Министрите ще обсъдят проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция  и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа за сметка на икономии на разходи и/или трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет за 2020 година. Документът е внесен от министъра на образованието и науката.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във