Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите ще обсъдят промени в Закона за стоковите борси и тържищата

Правителството ще проведе редовното си седмично заседание, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Очаква се министрите да одобрят промени в Закона за стоковите борси и тържищата, става ясно от дневния ред. Те са внесени за обсъждане от министъра на икономиката Емил Караниколов в изпълнение на решение на Министерския съвет от октомври 2018 година.

С промените се предлага да се приеме Наредба за устройството и правилата за дейността на клиринговата къща или път чл. 26, ал. 2 от ЗСБТ да бъде отменен.

В проекта на закон се изменя чл. 26, ал 2 от Закона за стоковите борси и тържищата така: "За гарантиране на задълженията на страните по сключени фючърсни и опционни сделки стоковата борса създава специален клирингов механизъм като условията за действието му се регламентират в бросвоия правилник на съответната стокова борса".

Освен това се отменят чл. 26, ал. 3 - 8, и чл. 26а.

С предвидените промени се създават условия за осъществяване на реална срочна борсова търговия и отпада досега съществуващ излишен лицензионен режим, без функционално да се отстранява клиринговият механизъм. От една стана, така ще се намали административната тежест върху бизнеса по създаването и функционирането на клиринга, а от друга - ще има положителен икономически ефект за борсовите членове - икономически оператор, търгуващи на борсата, чрез създаването на реална възможност за осъществяване на срочна борсова търговия при гарантиране задълженията на страните по сключените сделки.

Предложеният проект на Закон за изменение на ЗСБТ ще се изпълнява в рамките на утвърдения бюджет на Министерството на икономиката, респективно Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за 2019-а и следващите години.

 

<!--![endif]--><!--![if-->

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във