Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите ще обсъдят промени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива

Министерският съвет ще има редовно заседание, съобщават от пресцентъра на правителството. В предварителния дневен ред има 12 точки.

Правителството ще одобри списък на иновативните училица в България. Документът е внесен от министъра на образованието и науката.

Министрите ще разгледат доклад за дейността на Междуведомствената работна група за изготвяне на анализ на екологичните и социално-икономически последици, произтичащи от европейската Зелена сделка на ЕК, и за изготвяне на Национален план за действие за справедлив преход. Вносител е заместник министър-председателят.

В дневния ред е и проект на постановление за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и ребарство за периода 2014 - 2020 г. и тяхното възстановяване. Вносител е министърът на земеделието, храните и горите.

Правителството ще одобри Наредба за енергийното етикиране на продукти, свързани с енергопотреблението, която  е внесена от министъра на икономиката.

Министрите ще обсъдят постановление за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС № 156 от 2003 година. Вносител е министърът на икономиката. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във