Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите ще обсъдят проект на Наредба за концесиите за добив на минерална вода

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено от 10 часа, съобщиха от правителствения пресцентър.  В предварителния дневен ред има 34 точки.

Министрите ще обсъдят проект на решение за промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, внесен от министъра на труда и социалната политика.

Правителството ще разгледа проект за решение за одобряване на проект на договор между правителството на България и Община Бужурище за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура - публична общинска собственост, и проект на договор между правителството на България и "Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД за изпълнение на инвестиционен проект "Разширяване на производствен център на Кока-Кола в Костинброд, 2020" - град Костинброд. Документът е внесен от министъра на икономиката.

В дневния ред са и проекти за решения за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на концесионния договор за добив на суров нефт и природен газ от находищата "Долни Дъбник" и "Горни Дъбник", сключени на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и "Проучване и добив на нефт и газ" АД - Плевен. Те са внесени от министъра на енергетиката.

Министрите ще обсъдят проект на решение за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Елените", Община Несебър, област Бургас, внесен от министъра на туризма.

В дневния ред са и проекти на решения за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (внесен от министъра на регионалното развитие и благоустройството), на постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет с ПМС № 74 от 1991 г. (с вносител министъра на земеделието, храните и горите) и на постановление за приемане на Наредба за концесиите за добив на минерална вода, внесен от министъра на околната среда и водите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във