Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите ще обсъдят проект на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти държавна собственост

Редовното заседание на Министерския съвет ще се проведе както обикновено от 10 часа, съобщиха от правителствения пресцентър. В предварителния дневен ред са включени 22 точки.

Министрите ще обсъдят проект на постановление за приемане на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти, собственост на търговски дружества с повече от 50% държавно участие в капитала, или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50% държавно участие в капитала. Документът е внасен от заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министъра на икономиката.

Правителството ще обсъди проект на постановление за приемане на Методика за определяне на линията на бедност за страната, внесен от министъра на труда и социалната политика.

Министерският съвет ще гласува проект на решение за приемане на секторна стратегия за развитие на електронното управление в Националния осигурителен инститет - "Е-Осигуряване" 2018-2023 и на Пътна карта за изпълнение на Секторната стратегия за развитие на електронното управление в НОИ - "Е-Осигуряване" 2018-2023. Документът е внесен за обсъждане от министъра на труда и социалната политика.

 В дневния ред е и проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 година.  Той е внесен от министъра на икономиката.

 Правителството ще разгледа проект на решение за одобряване на проект на Споразумение за извършване на преглед на инвестиционната полотика на България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от друга страна. Документът е внесен от министъра на икономиката.

 Министрите ще разгледат внесения проект за постановление за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, приет с Постановление №39 на Министерския съвет от 1994 година, който беше внесен от министъра на икономиката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във