Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите ще обсъдят проект на Национална стратегия за намаляване на бедността

Редовно заседание чрез видеоконферентна връзка ще проведе правителството, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. В предварителния дневен ред има 13 точки.

Министрите ще обсъдят проект на Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030, внесен от министъра на труда и социалната политика.

На заседанието ще се разгледа проект на постановление за изменение на ПМС №293 от 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, приета с ПМС №175 от 1998 година. Вносител е министърът на регионалното развитие и благоустройството.

В дневния ред е и точката за вземане на решение за приватизация на имот - частна държавна собственост, внесено от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Правителството ще обсъди предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от министъра на труда и социалната политика.

Министрите ще разгледат проект на постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с ПМС № 153 от 2003 година. Вносител е министърът на труда и социалната политика.

Правителството ще приеме проект на постановление за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с ПМС № 188 от 2008 година. Документът е внесен от заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във