Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите ще обсъдят продължаване на концесията върху част от морски плаж "Слънчев ден"

В края на 2018 г. Георги Гергов продаде комплекса "Слънчев ден" край Варна на група пловдивски бизнесмени

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено от 10 часа, съобщиха от правителствения пресцентър. В предварителния дневен ред са включени 13 точки.

Министрите ще обсъдят проект на решение за утвърждаване на годишните разчети на сметката за средствата от ЕС на Държавен фонд "Земеделие" за 2020 година. Вносител е министърът на земеделието, храните и горите.

В дневния ред е и разглеждане на решение за учредяване на безвъзмездно безсрочно ограничено вещно право - сервитут, върху част от поземлен имот - публична държавна собственост, в полза на "Фиш Инвест" ООД - Монтана, което внесено от министъра на земеделието, храните и горите. "Фиш Инвест" е компания в производството на сладководни аквакултури, като основната дейност е производство на дъгова пъстърва, шаран и есетра за черен хайвер. Производствената дейност се осъществява в град Монтана, като компанията разполага с модерна садкова база в язовир "Огоста". 

Правителството ще вземе решение относно продължаване с правоприемника на концесионера на договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Слънчев ден", община Варна, област Варна, спечелен на 15 юни 2018 година. Документът се внася от министъра на туризма.

В дневния ред е и проект на решение за одобряване на проект на Закон за управление на агрохранителната верига, който е внесен от министъра на земеделието, храните и горите.

Министерският съвет ще разгледа и проект на решение за одобряване проект на закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезни модели. Вносител е министърът на икономиката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във