Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите ще обсъдят Правилник за организацията и дейността на Съвета по кирберсигурност

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено  от 10 часа, съобщиха от Министерския съвет. В предварителния дневен ред са включени 46 точки.

Министрите ще обсъдят проект на решение за приемане на план за действие за изпълнение на Националната програма за развитие: България 2020 през 2020 година, внесен от министъра на финансите.

В дневния ред е проект на решение за одобряване на проект на договор между правителството на България и община "Марица" за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура, публична общинска собственост, и проект на договор между правителството на България и "Латекоер България" ЕООД за изпълнение на инвестиционен проект "Сглобяване на метални компоненти за носова част на самолет AIRBUS А350 в производствено предприятие на "Латекоер България" ЕООД в индустриалната зона на село Радиново", село Радиново, община Марица, област Пловдив. Документът е внесен от министъра на икономиката. "Латекоер България" ЕООД получи сертификат за инвеститор клас А за този проект, а държавата ще помогне в изграждането на техническата инфраструктура.

Правителството ще разгледа проект на решение за ободряване на проект на Закон за Националния институт по метрология и хидрология, който е внесен от министъра на образованието и науката.

Министрите ще обсъдят проект на постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", приет с ПМС № 13 на Министерския съвет от 2004 година. Документът се внася от заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната.

В дневния ред е и проект на постановление за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета по кирберсигурност, който е внесен от заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във