Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите ще обсъдят намаляване размера на концесионни възнаграждения за 2020 г., които са платени преди 30 май

Министерският съвет ще проведе редовното си заседание, съобщиха от правителствения пресцентър. В предварителния дневен ред има 18 точки. 

Министрите ще приемат годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища за 2019 година, внесен от министъра на образованието и науката. 

В дневния ред е и точката за вземане на решение за намаляване размера на дължимите концесионни възнаграждения за 2020 г. по договори за концесия на морски плажове, по които са платени дължимите концесионни възнаграждения за 2020 г. преди 30 май тази година. Документът е внесен от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма.

Правителството ще обсъди постановление за одобряване на допълнителни разходи по бъджета на МОН за 2020 г., което е внесено от министъра на образованието и науката.

Министерският съвет ще разгледа проект на решение за даване на съгласие за апортиране имот-частна държавна собственост, в капитала на "Национална компания Индустриални имоти" ЕАД, и на съгласие НКИЗ, да го апортира в капитала на "Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД. Вносител е министърът на икономиката. 

В дневния ред е и проект на постановление за изменение и дъпълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с ПМС №5 от 2014 година. Документът е внесен от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във