Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите ще обсъдят изпълнението на националната програма за енергийна ефективност през 2019 година

Редовното заседание на правителството ще проведе чрез видеоконферентна връзка от 10 часа, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. В предварителния дневен ред има 11 точки за обсъждане.

Министрите ще обсъдят Концепция за наказателна политика за периода 2020-2025 г., внесена от министъра на правосъдието.

Очаква се правителството да одобри и изменение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.". Документът е внесен за обсъждане от министъра на образованието и науката.

В дневния ред е и проект на решение за одобряване доклада на министъра на регионалното развитие и благоустройството за напредъка по изпълнението на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради през 2019 година. Вносител е министърът на регионалното развитие и благоустройството.

В края на април стана ясно, че България е сред държавите членки на ЕС, които не разходват достатъчно ефективно средствата по европейските програми, финансиращи проекти за енергийната ефективност. Това бе посочено в нов доклад на Европейската сметна палата. Тя е проверила финансирани от ЕС програми в пет държави членки (България, Чехия, Ирландия, Италия и Литва), които общо са разпределили 2.9 млрд. евро за проекти за повишаване на енергийната ефективност на сгради. Според документа показателят - разходна ефективност, или най-доброто съотношение между използваните ресурси и постигнатите резултати, не е била определящ фактор при разпределянето от страна на държавите членки при финансирането на мерки за енергийна ефективност и конкретни проекти.

Министрите ще обсъдят доклад за резултатите от участието на България във видеоконференцията на министрите на транспорта на Европейския съюз, проведена на 18 март, внесен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Очаква се да бъде одобрен проект на постановление за изменение на Устройствения правилник на областните администрации. Вносител е министър-председателят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във