Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите ще обсъдят актуализиран план за действие за държавните концесии за периода 2019 - 2020 г.

Редовно заседание ще има Министерският съвет, съобщиха от правителствения пресцентър. В предварителния дневен ред има 28 точки.

Министрите ще приемат доклад за одобряване на актуализиран план за действие за държавните концесии за периода 2019 - 2020 г., внесен от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма.

Ще бъде обсъден и доклад за напредъка в изпълнението на мерките в Националната програма за реформи за 2020 г. за периода май-октомври 2020 година. Вносител е министърът на финансите.

В дневния ред е и проект на решение за приемане на Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2023 г., внесен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Правителството ще приеме и Дългосрочна инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система и на средносрочна стратегия за инвестиране на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система за периода 2021 - 2023 година. Вносител е министърът на икономиката.

Министрите ще определят максималните размери на новите разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджетите на Министерството на земеделието, храните и горите и на Министерството на енергетиката. Проектите за постановления са внесени съответно от министъра на земеделието, храните и горите и министъра на енергетиката.

Предвижда се обсъждане на постановления за одобряване на вътрешнокомпенсирани  промени в утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджетите на Министерството на финансите, на Министерството на туризма и на Министерството на земеделието, храните и горите.

В дневния ред е и проект на решение за одобряване на проект на договор между правителството на България и община Плевен за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура, публична общинска собственост, и проект на договор между правителството на България и "Глас България" АД за изпълнение на инвестиционен проект "Разширяване и модернизация на производствения процес на завод "Рубин" - Плевен". Вносител е  министърът на икономиката. 

Правителството ще одобри проекти на закони за изменение и допълнение на три закона - за енергийната ефективност, за гражданското въздухоплаване и за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във