Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите ще гласуват промени в Закона за лекарствените продукти

 Правителственото заседание на 27 декември ще започне в 9 часа, съобщиха от пресцентъра на правителството. В предварителния дневен ред са включени 41 точки.

Министрите ще обсъдят проект на решение за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Слънчев бряг - ЮГ", Община Несебър, Област Бургас. Вносител е министърът на туризма. 

 В дневния ред и точката за обсъждане на проект на решение за приемане на предложение от "Девня цимент" АД - Девня, прекратяване по взаимно съгласие на договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства от находище "Чеирите", разположено в землищата на селата Здравец и Аврен, Община Аврен, Област Варна, сключен на 6 октомври 2010 г. между Министерския съвет на Република  България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и "Девня цимент" АД - Девня. Вносител е министъра на енергетиката.

 Правителството ще разгледа проект на решение за одобряване на закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина. Документът е внесен от министъра на здравеопазването. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във