Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите променят Тарифата за таксите, събирани по Закона за хазарта

В предварителния дневен ред на редовното правителствено заседание има 20 точки, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. 

Министрите ще приемат оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2021 г., внесена от министър-председателя.

В дневния ред е и проект на постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, приета с ПМС № 289 от 2012 годинао. Вносител е министърът на финансите.

Ще се одобрят и допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда“. Вносител е министърът на образованието и науката.

Ще се обсъди и предложение на концесионера  „ФРАПОРТ ТУНИ СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД - Варна, за измение и допълнение на договора за концесия на гражданско летищеза обществено ползване - Бургас, и гражданско летище за обществено ползване  - Варна, сключена на 10 септември 2006 г„ в сила от10 ноември 2006 г., между Република България, представлявана от министъра на транспорта, и „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД - Варна. Вносител е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Правителството ще приеме законодателна програма за периода периода  1 януари - 30 юни 2021 г., внесена от министър-председателя.

Министрите ще обсъдят проект на закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от министъра на правосъдието.

В дневния ред е и постановление за допълнение на Наредбата на служебните командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 година. Вносител е заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи.

Министерският съвет ще направи промени в Наредбата за националния туристически реистър, приета с ПМС № 252 от 2019 г. Вносител е заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във