Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите обсъждат стратегия за МСП

Министерският съвет ще заседава от 10 часа, съобщиха от правителствения пресцентър. В предварителния дневен ред са включени 30 точки. 

Ще се приеме Национална стратегия за малките и средни предприятия за 2021 - 2027 година, внесена от министъра на икономиката.

Министрите ще обсъдят Единна политика за информационните ресурси на електронното управление на България. Проектът е внесен от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма.

Правителството ще приеме постановление за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма. Документът е внесен от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма.

В дневния ред е и одобравяне на изменение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Сърбия, 2014 - 2020 по инструмента за предприсъединителна помощ II. Вносител е министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Министрите ще приемат постановление за приемане на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения, внесено от министъра на икономиката.

Правителството ще разгледа постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с ПМС № 97 от 2013 година. Вносител е министърът на здравеопазването.

Facebook logo
Бъдете с нас и във