Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МИНИСТРИ СПОРЯТ ЗА СЕМЕЙНОТО ОБЛАГАНЕ

Бившият финансов министър Муравей Радев и бившият министър на външните работи Георги Пирински провокираха с проекти за семейното подоходно облагане предпазливите ходове на правителството в областта на данъците. Що се отнася до Радев, само допреди година и половина би било абсолютно невъзможно да си го представим като радетел за по-справедливо разпределение на фамилната данъчна тежест. Семейното облагане, заедно с въвеждането на по-нисък ДДС за хляба и някои други стоки, беше преференцията, която през последните години се отказваше с аргумента, че ще затрудни работата на данъчните. Днешните управляващи очевидно мислят по същия начин. Което обяснява защо заместник финансовият министър Гати Ал Джебури няма да отдели време, за да проучи предложенията на депутатите от опозицията.Проектът на Муравей Радев и още седмина депутати от ОДС за промени в Закона за облагане на доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) поставя акцента върху опростената схема за семейно подоходно облагане, която те предлагат.Тя предвижда от годишния доход да се изважда определена месечна сума, която зависи от броя на непълнолетните деца в семейството (виж таблицата). От техническа гледна точка е важно, че добавката се прави в чл.14 от ЗОДФЛ, който определя необлагаемите доходи по принцип. А размерът на месечната сума, която ще се признава на дете, ще се определи чрез допълване на чл.19, третиращ доходите от трудови правоотношения, неподлежащи на облагане. На практика това означава, че съответните суми ще се приспадат месечно само на работещите по трудов договор. За останалите родители преференцията ще важи едва когато си подадат годишната данъчна декларация - т.е. ако са надвнесли данък, той ще им се върне. Не е ясно обаче дали отстъпката ще се ползва и при т. нар. случайни доходи, които не се декларират, а се облагат с еднократен данък.Проектът на Георги Пирински следва същата логика, но предлага и едно допълнително условие - че тези необлагаеми пари ще се използват за закупуване на учебници. Месечните необлагаеми суми в този проект, както и годишната преференция са малко по-високи. Според Пирински, контролът за правилното използване на въпросната отстъпка ще се извършва по реда, по който се следят детските надбавки, като ще се изисква и служебна бележка, че детето посещава училище.Семейното подоходно облагане е въведено в страни, в които поведението на данъкоплатците е коренно различно, завоалирано обясни Гати Ал Джебури по време на дискусията по проектите в парламентарната бюджетна комисия. Той обяви, че 1 млн. работещи у нас изобщо не плащат подоходни данъци - най-често защото декларират, че получават по-малко от 110 лв. месечно. Заместник-министърът смята, че въвеждането на семейното облагане ще лиши бюджета от 120 млн. лв. при предвидени общо приходи от данък общ доход в размер на 1.2 млрд. лева. Ако става дума само за 120 млн. лв., вие ме окуражавате да настоявам още повече за семейното подоходно облагане, контрира Пирински. А бившият финансов министър Муравей Радев пък коментира, че предлаганата от него схема ще намали приходите в бюджета само с 10 млн. лева.Така дебатът, който вероятно няма да се пренесе в пленарната зала, се сведе до познатата дилема кое да се намали най-напред: данъчната тежест, за да се увеличи събираемостта на данъците, или броят на некоректните данъкоплатци, за да има ресурс за понижаването на ставките?

Facebook logo
Бъдете с нас и във