Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министри предлагат да не се създава Институт за стратегически анализи и прогнози

На Портала за обществени консултации към Министерски съвет е публикуван проект на Постановление на Министерския съвет, с който се предлага отмяна на Постановление № 197 на правителството от тази година за създаване на Институт за стратегически анализи и прогнози. 

Предложения и коментари по проекта могат да се правят до 22 август. Докладът с предложението за отмяна на постановлението е подписан от вицепремиера Атанас Пеканов, министъра на финансите Росица Велкова-Желева и министъра на правосъдието Крум Зарков.

С решение от 13 юли правителството създаде Институт за стратегически анализи и прогнози към министъра на финансите. Тогава бе прие и неговия Устройствен правилник и бяха одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за тази година.

Причината за създаването му е липсата в системата на Министерството на финансите на изградена специализирана административна структура, която да изпълнява функции на единен център за изготвяне на стратегически микро- и макроикономически анализи по различни тематични направления, включително фискална политика, стопанска конюнктура, пазар на труда, здравеопазване и др., както и разработване на прогнози, математически и статистически модели с приложна и практическа насоченост, беше записано в мотивите на правителството.

Ссъздаването на Института за стратегически анализи и прогнози трябваше да стане на база на функции на звена на Министерството на финансите и осигуряването на персонал за сметка на щатни бройки на министерството. Това предвиждаше извършване на съответни промени и в Устройствения правилник на Министерството на финансите. Промените бяха насочени към оптимизиране на структурата и числеността на персонала на министерството с цел постигане на по-голяма ефективност при изпълнение на функциите на административните звена, пишеше в мотивите на правителството.

В резултат на всички структурни и функционални промени, включително във връзка с преминаването на функциите по подпомагане на Централния орган за покупки към администрацията на Министерския съвет, което се предвиждаше да се уреди с отделен акт, общата численост на персонала на Министерството на финансите до 1 януари 2023 г. се предвиждаше да стане 522 щатни бройки при 574 понастоящем, което представлява намаление с 52 щатни бройки, или оптимизация от 9 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във