Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЩЕ ТЪРСИ ПО-МАЛКО ПАРИ ПРЕЗ 2001-а

Емисионният календар на Министерството на финансите за 2001 г. вече е готов. За първи път такъв документ бе публикуван в края на миналата година и се отнасяше за 2000 година. С него служителите на Муравей Радев се осмелиха да планират какви емисии държавни ценни книжа ще бъдат емитирани през настоящата година. Те заложиха на принципа на нулево нетно финансиране - в замяна на всяка, излизаща от обращение емисия книжа, се пускаше нова със същата номинална стойност. В календара бяха заложени 52 тримесечни емисии с номинал от 5 млн. лв. всяка, или 260 млн. лв. общо за целия период. Едногодишните книжа пък бяха разпределени в 12 емисии за по 20 млн. лв. всяка. Беше предвидено и емитирането на нещо ново за онзи момент - двегодишни ДЦК. В резултат на това се събираше обща сума на новоемитираните държавни облигации през изминаващата година от 836 млн. лева.

През февруари Министерството на финансите използва благоприятната висока ликвидност на левовия междубанков пазар и си позволи да направи промяна в обявения план. Влезлият в сила актуализиран график сведе през оставащите девет месеца на годината продажбата на едногодишните книжа до три аукциона, като общият им номинал бе намален със 120 млн. лева. Двегодишните облигации бяха трансформирани в книжа от отворен тип, което ще рече, че емисията се продаваше чрез провеждането на няколко последователни търга до изчерпване на целия номинал. В резултат на това от предвидените за емитиране до края на годината книжа за 252 млн. лв. финансовото ведомство пусна в обращение само 150 млн. лева.

За сметка на намаляването на обемите на по-краткосрочните книжа, министерството реши да пусне в обращение тригодишни емисии. Общата им сума трябваше да бъде само 90 млн. лева. Всяка от емисиите също бе от отворен тип, т.е. номиналната й стойност от 30 млн. лв. бе разпределена за пласиране в три последователни аукциона. В резултат на това общата сума на емитираните през изтичащата година ДЦК, в която влизат извънредната допълнителна тригодишна и невероятната петгодишна емисия, възлезе на 794 млн. лв. вместо на първоначално замислените 836 млн. лева.

Според новия емисионен календар за настъпващата 2001 г. тримесечните книжа ще се пускат на две седмици. Общото количество на всяка от тях ще е 10 млн. лв. номинал, в резултат на което общата сума на издаваните през цялата година облигации ще се запази. Едногодишните сконтови емисии ще бъдат четири на обща стойност от 80 млн. лева. Продажбата им е предвидена за първата седмица на месеците февруари, май, август и ноември.

Двегодишните лихвоносни книжа също ще се пласират само в четири емисии. Общото им количество ще е 200 млн. лв., което значи, че отделната емисия ще бъде с номинал от 50 млн. лева. Те ще са от отворен тип и всяка от тях ще се реализира чрез два аукциона.
Голямата промяна е, че догодина няма да се пласират тригодишни емисии. За сметка на това ще се провеждат редовни аукциони за продажбата на петгодишни книжа. Предвижда се общият им номинал да достигне общо 240 млн. лева. Търгове за тях ще се провеждат на всеки три месеца.
Общото количество на новоемитираните ДЦК през 2001 г. ще бъде 760 млн. лева. Тази сума е по-малка с 34 млн. лв. от пуснатите за продажба през тази година. Основната причина Министерството на финансите да държи на принципа на нулевото нетно финансиране е, че държавата няма голяма нужда да заема левове от вътрешния пазар. Дори и в момента той се поддържа единствено заради необходимостта да се развива национален пазар на дългови държавни инструменти. А и по закон лицензираните тази есен пенсионни фондове трябва да влагат поне 50% от активите си в ДЦК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във