Банкеръ Weekly

Banker Energy

Министерството на енергетиката си изми ръцете с БАН

Защо се налага изработването на нов стратегически документ за развитието на енергетиката? Представители на кои организации участват в работната група, която се занимава с изработването му? Налага ли се привличането на външни експерти? Какви ще са основните приоритети, които ще залегнат в стратегията? Какво ще е мястото на минния сектор в нея? Вярно ли е, че се предвижда разглеждането и на възможността за създаване на хранилище за електроенергия в България? На какъв етап от разработката е документът и кога се предвижда той да бъде готов? 

За отговор на всички тези въпроси се обърнахме преди повече от месец към Министерството на енергетиката. Дали заради политическите промени, или пък от нямане какво да кажат, от ведомството бяха изключително кратки и откровено "прескочиха" повечето питания. 

"Сега действащата "Енергийна стратегия на Република България до 2020 г." е приета на 1 юни 2011 г. от Народното събрание по предложение на Министерския съвет в изпълнение на чл. 3, ал. 3 от Закона за енергетиката. В нея са определени дългосрочни национални цели, които конкретизират стратегическата рамка и са идентифицирани ключовите области на действие", заявяват чиновниците. След което посочват, че ​с оглед изпълнение на поставените цели в стратегията от 2011-а, включително и създаването на електроенергийна борса в страната, достигане на 16% дял от възобновяеми енергийни източници и т.н. е била отчетена необходимостта от актуализация на основния стратегически документ в отрасъла.

"В Министерството на енергетиката бе създадена работна група, която започна актуализацията на Енергийната стратегия на България до 2020 г. с удължаване на срока й до 2030 г., с хоризонт до 2050 година. Промените ще бъдат съобразени както с целите и приоритетите на страната, така и с приетата рамка в ЕС за политиките в областта на енергетиката и климата за периода до 2030 г. и дългосрочните цели на Съюза до 2050 г., за намаляване на емисиите парникови газове с 80-95% под нивото им от 1990 година. Към настоящия момент в работната група не са привлечени външни експерти и организации, тъй като преди всичко е необходимо специалистите на Министерството на енергетиката да направят съответните анализи и прогнози, въз основа на които да бъде изготвен проект на актуализирана стратегия до 2030 година. Рамката за 2030 г. предлага нови цели и мерки, с които икономиката и енергийната система на ЕС да станат по-конкурентоспособни, сигурни и устойчиви. Тя включва цели за намаляване на емисиите на парникови газове и за увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници, като в нея се предлага нова система за управление и показатели за изпълнение", завършва краткото си изявление енергийното ведомство.

В крайна сметка оказа се, че енергийното министерство е размислило и преди боени дни министър Теменужка Петкова обяви, че Българската академия на науките ще изготви стратегическия документ за развитие на сектора енергетика с държавни пари. Учените трябва да направят оценка на проекти като АЕЦ "Белене" и за развитието на топлоцентралите на въглища - с оглед споразумението от Париж за намаляване на въглеродните емисии. Сега остава да видим дали процесът на работа по документа ще е прозрачен, публичен и достъпен за всички заинтересовани страни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във