Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министерството на енергетиката и БНЕБ с промени в правилата на борсовия оператор

Българска независима енергийна борса (БНЕБ) по препоръка на Министерството на енергетиката внесе днес в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение за промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар, съобщиха от борсовия оператор. Те предвиждат премахване на „застраховка-гаранция“ като вид обезпечение на пазарен сегмент „Двустранни договори“. По този начин на всички борсови сегменти ще продължат да бъдат изисквани обезпечения под формите на „паричен депозит“ и „банкова гаранция“ или комбинация между тях. Това е и една от мерките, които правителството предложи на 27 септември за овладяване на кризата с цените на електроенергията, и целта е тя да бъде внедрена максимално бързо в дейността на борсовия оператор.

„Промяната в правилата за работа на борсовия пазар ще съдейства за повишаване на прозрачността и за подобряване на функционирането му. Това е част от комплекса мерки, които предлагаме в защита на бизнеса от повишаващите се цени на електроенергията“, отбелязва министър Живков.

„Правим всичко, което е в правомощията и възможностите на борсовия оператор, за да улесним търговските участници, да имаме по-ефективна и сигурна търговия на Борсата, и най-важно в резултат на това да има реална полза за потребителите на електрическа енергия в страната ни“, обяснява Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ.

Мотивите за внесеното в КЕВР предложение са повишаване на защитата на добросъвестните и спазващите правилата търговски участници, които, при евентуално неизпълнение на задълженията на насрещната страна, ще могат по-лесно и по-сигурно да удовлетворят своите финансови претенции от обезпечението, което са изискали да бъде предоставено.

Предстои предложението да бъде обсъдено от Комисия за енергийно и водно регулиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във