Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Минималната заплата да е 50% от средната, настоява КНСБ

Според КНСБ подходящата референтна стойност, която държавите в ЕС трябва да следват при оценяване на адекватността на минималната работна заплата, е минималното възнаграждение да бъде 50 процента от средната работна заплата в страната и 60 на сто от медианната заплата.

Комисията по заетостта към Европейския парламент ще разгледа утре, 11 ноември, важни предложения за промени на проектодирективата за адекватните минимални заплати и насърчаването на колективното трудово договаряне, припомнят от синдиката в позиция по темата, разпространена от пресцентъра на КНСБ.

Синдикатът изразява своята подкрепа по предложените изменения. Оттам посочват, че предстоящият вот на Европейския парламент има шанса да наложи допълнително прецизиране на критериите, които държавите членки следва да наложат при определянето и актуализирането на минималното заплащане. Така сред критериите намира място издръжката на живота (формирана на базата на кошница от стоки и услуги по реални цени), като инструмент за измерване на покупателната сила на минималната заплата.

От КНСБ отбелязват, че след като 30 години поред Институтът за социални и синдикални изследвания изчисляваше необходимите средства за издръжка, то от началото на 2021 г. КНСБ премина към изчисляването на заплата за издръжка, която е основен измерител на дохода от труд, който трябва да покрива разхода на наетия работник и неговото семейство и да осигури социално приемлив стандарт на живот.

Други приоритети на КНСБ, които са отразени в предложените за гласуване в ЕП изменения на директивата, касаят премахването на възможността за налагане на субнива на заплащане под минималната работна заплата за страната и недопускането на удръжки от страна на работодателя, които водят до ниво на заплащане под законово установената минимална работна заплата за страната.

"Вотът на парламента може да допринесе и за прокарване на синдикалната позиция относно изпълнението на договорите за обществени поръчки или концесионните договори. Става въпрос именно за недопускане до обществени поръчки на тези работодатели, които не признават синдикатите, правото на сдружаване и колективното трудово договаряне", допълват от КНСБ.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във