Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Мини Марица-изток" въвеждат в експлоатация два нови роторни багера

В присъствието на министъра на енергетиката Теменужка Петкова ще бъдат предадени за въвеждане в експлоатация на "Мини Марица - изток" ЕАД двата нови роторни багера KWK 2000 и KWK 400 L, съобщиха от държавната компания. Церемонията ще се проведе в 10.30 ч., на монтажната площадка на дружеството.
В присъствието на представители на фирмата изпълнител, на ЕБВР и МФ "Козлодуй", багер KWK 400 L ще тръгне от монтажната площадка и ще стигне на собствен ход до рудник "Трояново-север", където ще бъде въведен в експлоатация, след провеждане на функционални тестове, доказване на производителността на съоръженията и 72-часови проби.
Стойността на проекта е 25 848 663 евро и се финансира с 50% собствено участие на държавната фирма и 50% безвъзмездна помощ от Европейската банка за възстановяване и развитие чрез Международен фонд "Козлодуй".
Въвеждането в работа на два роторни багера едновременно се извършва за първи път в дългогодишната история на "Мини Марица-изток" ЕАД.

Целият размер на капитала на компанията е записан и изцяло внесен от държавата в лицето на министъра на енергетиката. От септември 2008 г. "Мини Марица-изток" ЕАД е дъщерно дружество на "Българския енергиен холдинг" ЕАД.

Основната дейност на дружеството е свързана с добив и пласмент на въглища, промишлена, търговска, лизингова, ремонтна, външноикономическа дейност, подготовка и преквалификация на кадри за въгледобива с цел реализиране на доходи.

През август 2005 година е сключен концесионен договор, с който в полза на "Мини Марица-изток" ЕАД е учредена концесия за добив на въглища от находище "Източномаришки въглищен басейн".

"Мини Марица изток" ЕАД е най-голямото предприятие в България за добив и преработка на въглища, част от промишления комплекс "Марица изток". То разработва Източномаришкото лигнитно находище. Компанията експлоатира три рудника - Трояново 1 (село Трояново), Трояново север - (село Ковачево) и Трояново 3 (село Медникарово). Те осигуряват въглища за електроцентралите AES Гълъбово, ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3", както и за единствената фабрика за брикети у нас - "Брикел" ЕАД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във