Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„Мини Марица-изток” е без задължения и в добро финансово състояние

Най-голямото въгледобивно дружество у нас „Мини Марица-изток” ЕАД ще посрещне края на финансовата 2021 г. без задължения и в добро финансово състояние, съобщават от държавната фирма. Според тях върху това е повлияло значителното завишение на заявки за въглища от топлоцентралите в Маришкия комплекс. Дружеството добива по над 3 млн. тона въглища месечно, което се отразява и на финансовото му състояние. Като резултат към днешна дата „Мини Марица-изток“ отчита и над 120 млн. лева разполагаеми собствени средства.

Към 15 ноември  „Мини Марица-изток” е успяла да погаси изцяло 20 млн. лева, усвоени като част от отпуснатия заем от 55 млн. лева от „БЕХ“ ЕАД през миналата година, и в момента не дължи нищо на принципала си.

В същото време, без просрочия се обслужват всички задължения на компанията към бюджета, персонала и доставчиците. „Мини Марица-изток“ ЕАД няма просрочени вземания от своите клиенти.

Екстремно високите цени на електрическата енергия през последните няколко месеца на 2021 г. за пореден път доказаха важната роля на комплекса „Марица-изток“ и в частност на „Мини Марица-изток“ за националната сигурност.

Когато обаче се действа бързо и навреме.

 

„Мини Марица-изток”

обединява Рудник „Трояново-1” ООД, Рудник „Трояново-север” ООД и Рудник „Трояново-3” ООД. Компанията работи от 2005 година по сключен Концесионен договор между Министерски съвет и концесионера „Мини Марица-изток”. По него е учредена 35-годишна концесия за добив на въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във