Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Милиони за охрана на Държавния резерв

На фона на незатихващите съмнения за източване на Държавния резерв едноименната агенция, която отговаря за запасите на страната, е решила да наеме частни охранители. За сигурността на стратегическите обекти (общо 36 складови бази в девет града в страната) в следващите три години ще бъдат платени 13.5 млн. лева. Интересното е, че досега складовете са пазени от служители на самата агенция.


С отговорната задача, както се и очаква, ще могат да се захванат само най-големите фирми в бранша, тъй като изискванията, които държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" е поставила към кандидатите, са изключително високи. Според обявлението кандидатите трябва да имат общ оборот от охранителни услуги за последните три години, не по-малък от 24 млн. лв., и да са охранявали поне един стратегически обект според определението в ПМС № 181/20.07.2009година. С други думи, да са пазили част от инфраструктурата със значение за националната сигурност. Освен това е необходимо компаниите кандидати да имат не по-малко от 520 служители на трудови договори, да притежават поне 120 броя огнестрелно оръжие, 50 автомобила. От кандидатите се иска и застрахователен сертификат за отговорността спрямо трети лица при извършване на професионалната й дейност с лимити минимум 500 хил. лв. за едно събитие и три милиона годишен агрегат. Не на последно място, трябва да се представи и нотариално заверено копие на разрешение от ДАНС за достъп на управителите на фирмата кандидат до класифицирана информация с ниво "Поверително" или по-високо.


Любопитна подробност е, че в средата на миналата година Държавният резерв пак беше обявил поръчка за охрана. Тя обаче се провали поради липсата на пари в агенцията. Тогава изискванията към техническите възможности на кандидатите бяха по-ниски, но предвиденият бюджет бе същият.

Facebook logo
Бъдете с нас и във