Банкеръ Daily

Управление и бизнес

МФ публикува списък от дружества, свързани със закона "Магнитски"

Министерството на финансите разпространи списък от 34 дружества, които попадат или могат да попаднат в обхвата на санкциите, наложени миналата седмица от Службата за контрол на чуждестранните активи на американското финансово министерство върху български физически и юридически лица по закона "Магнитски".

Дружествата са свързани със санкционираните от Вашингтон бизнесмени Васил Божков и Делян Пеевски.

18 от тях са с регистрация в България, но част от тях вече са заличени. Останалите дружества са в страни от Европейския съюз и офшорни зони.

Името на Делян Пеевски излиза и при една компания, регистрирана в Съединените щати. Това е Pure blue event management LLC.

В списъка не присъстват компании, свързани с третия санкциониран по закона "Магнитски" български гражданин - Илко Желязков.

В изпълнение на Решение на Министерския съвет № 441 от 04.06.2021 г. Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати.

Разширеният списък включва юридически лица, попадащи в обхвата на т. 1, буква „а“ от РМС №441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. 

Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441. Той може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти. След проверки, които са в процес на извършване, той ще бъде допълнен с лица по т. 1, буква „а“, както и с такива по и т.1, буква „б“ от решението, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“.

Разширеният списък е публикуван в рубрика „Открито управление“ на сайта на Министерството на финансите, раздел „Прозрачност“.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във