Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Метрото е най-предпочитаният транспорт

През периода април - юни 2018 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) общо са превозили 72 570.0 хил. пътници, или с 1 322 хил. пътници повече спрямо същия период на предходната година, показват предварителни данни на Националния статистически институт. 

Увеличение е регистрирано при всички видове електротранспорт, като то е най-голямо при превозите от метрото - 3%. Извършената работа, измерена в пътниккилометри, също нараства (с 2.2%) в резултат на по-голямото средно превозно разстояние, на което са били превозени пътниците от метрополитена.

По предварителни сезонно изгладени данни през второто тримесечие на 2018 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава намаление на превозените товари от товарния транспорт с 2.6%. При извършената работа е регистриран спад от 19.5%.

Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават с 1.5%, докато извършената работа намалява с 2.4% спрямо първото тримесечие на 2018 година.

По предварителни данни през второто тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2017 г. е отчетен спад както при превозените товари, така и при извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт. През второто тримесечие на 2018 г. превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват съответно с 3.7 и 8.7% спрямо същия период на предходната година.

През второто тримесечие на 2018 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 27 142.3 хил. т, или с 8 132.2 хил. т по-малко спрямо съответното тримесечие на 2017 г. (фиг. 3), което основно се дължи на международните превози при автомобилния и железопътния транспорт. Извършената работа също намалява и достига 7 579.5 млн. ткм (фиг. 3) в резултат на помалкото средно превозно разстояние при вътрешните и международните превози.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във