Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Местните власти кроят планове за бъдещето

Коронавирусът прекрои и бюджетите на държавата, на компаниите и на общините. Но животът и бизнесът не могат да спрат. И ще се наложи да продължим напред. Приходите намаляват, но има разходи, които трябва да се направят. Няколко общини обявиха за проекти по своята инвестиционна програма.

В Плевен ще се препроектира готовият работен проект за основен ремонт на централната автогара в града. Целта е да бъде преработен, за да влезе във финансови рамки, определени от Общинския съвет, съобщиха от общината, като цитират кмета Георг Спартански.

Общинските съветници не са одобрили нужните допълнителни разходи. Проектът обаче е необходим, за да може автогарата да получи лиценз след това. Иначе тя ще стане автоспирка, което няма да носи на общината приходи от таксите на превозвачите.
Според решение на Общинския съвет автогарата трябва да бъде обновена с кредит от Фонда за регионално развитие. .

В Община Видин имат друго решение за проблемите. Тя ще вземе дългосрочен дълг от 850 000 лева, с които да купи 6000 контейнера за събиране на смет. За обсъждане на предложението е насрочено обществено обсъждане в заседателната зала на Общинския съвет на 24 юли, съобщават от общината. Поканени са гражданите, общинските съветници, кметове на кметства, обществени организации, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица.

Заемът ще бъде взет от Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС). Максималният му размер е 850 000 лева със срок на възстановяване четири години. Предвиден е и гратисен период от една година, с възможност за предсрочно погасяване. Дългът ще се погасявасъс собствени бюджетни средства на общината.

Българската агенция за кредитен рейтинг е потвърдила и тази година кредитния рейтинг на град Варна: дългосрочен - /ВВВ/ перспектива: стабилна, краткосрочен - /А-3/ перспектива: стабилна, съобщиха от общината на морския град. Той е ограничен от рейтинга на държавата и не може да бъде по-висок от него. Анализът на БАКР е направен в условията на пандемията от Covid – 19. Детайлно са анализирани 2019 година, както и развитието на икономическите процеси в страната в контекста на пандемията. Отбелязано е положителното финансово развитие на Община Варна, мащабната капиталова програма, липсата на просрочени задължения, сравнително високата събираемост на основните данъчни пера, по-висок дял на трудоспособното население в общината в сравнение със средното за страната. 

В доклада се посочва, че Община Варна се характеризира с нулево ниво на просрочените задължения към края на миналата година и към края на февруари 2020-а. Инвестициите в образованието са неколкократно по-високи в сравнение с предходни години. През миналата година Община Варна е финансирала капиталовата си програма като цяло с 41.3% средства по европейски програми. Общият й размер възлиза на 152.5 млн. лв., което представлява повишение с над една трета спрямо 2018 година.

За привличане на повече инвеститори Габрово вече има нов инвестиционен профил 2020 - "Габрово – зелен, интелигентен, иновативен", съобщиха от общината. Документът  съдържа информация за фирмите в града, инвестициите, човешкия капитал, заетостта и производителността, образователния сектор, индустриалните зони, много цифри и информация, полезна и нужна за инвеститора в Габрово.  

Профилът е свързан с ГИС базираните виртуални карти на трите индустриални зони и фирмите в Габрово за още по-точна и пълна информация.

Га̀брово е административен и стопански център на едноименните община и област. Населението на Габрово е около 52 169 души. Традиционните водещи отрасли на габровската икономика са машиностроене, производство на инструментална екипировка, мехатроника, електроника, производство на изделия от пластмаси, текстил и трикотаж, обувно производство, козметика и други. Наблюдава се нарастване на броя на фирмите в сферата на ИКТ, както и увеличаване на персонала зает в този сектор.

В Балчик също кроят планове за бъдещето. Затова общината с анкета пита гражданите как да се развива общината до 2027-а и дали техни родственици ще се върнат от чужбина.

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 година. Този документ ще е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.
С допитването сред местната общност новият план за интегрирано развитие на Балчик през следващия програмен период, ще бъде по-реалистичен, казват от общината за своята инициатива.

Предвид създадената извънредна COVID-ситуация и липсата на възможност за анкета на живо и/или провеждането на работни срещи, общината ще използва този нетрадиционен метод за прогнозиране на местното  развитие.
Но и така хора ще могат да посочат какви мерки са необходими в следващите години за подобряване на живота в общината - за по-удобен транспорт между селищата и до туристическите забележителности, за обновяване на инфраструктура и други. Очаква се и гражданите да посочат най-ценните ресурси, с които разполага регионът, и заедно с това в кои направления да се развива Балчик - туризъм, селско стопанство, нови високотехнологични производства, възобновяеми енергийни източници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във