Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Местният потенциал е ключов в новата програма за развитие на регионите

Регионалните съвети да имат право да избират проекти, които имат по-широк мащаб, а не са само за конкретно населено място. Такива, които имат за цел да решат по-мащабен проблем на ниво област, а защо не и цял район. "Целта е да получим едни интегрирани проекти, а не да се направи единствено енергийна ефективност на една сграда или ремонт на даден обект“. Така Цветелина Атанасова, заместник главен директор на Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" към МРРБ коментира плановете при разработването на новата оперативна програма за развитие на регионите, съобщават от пресцентъра на строителното министерство.

При реализирането на тези проекти професионалното образование и обучение е много важно, тъй като то ще осигури възможности за работа на младежите родните в градове и в селските райони.

Основна цел на новия подход в регионалната политика е създаването на модел на планиране, който ще отчита нуждите на хората и който на принципа "отдолу-нагоре" ще може да генерира проектни идеи, които в своята цялост да решават комплексно проблеми на по-голяма част от територията на страната, обяснява  Атанасова.

В рамките на предложения нов интегриран териториален подход се предвижда всички населени места да бъдат с осигурен достъп до ресурси. В това число попадат и малките населени места, като стремежът е намаляване на дисбалансите, които съществуват в момента.  Целта на тази инициатива е да няма непокрито място в България и така наречените "бели петна", които нямат достъп до финансиране от европейските фондове, да изчезнат.

По този начин ще се подобри качеството на живот и ще се създадат условия за развитие на младите и образовани хора чрез създаване на благоприятни условия за училищно и университетско образование, здравословен начин на живот, за тяхното професионално, социално и личностно реализиране. "Следващият програмен период ще целим много по-комплексен ефект от инвестициите. Това може да бъде постигнато чрез разработване на интегриран проект - такъв, който включва в себе си не само за ремонт и реконструкция на дадена сграда, а предвижда и допълващи "меки" мерки в образование и създаване на работни места", коментира още Атанасова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във