Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Местни мерки срещу Ковид

Новите мерки за справяне с разпространението на коронавируса, заложени в заповедта на министъра на здравеопазването, с която ще бъдат наложени редица ограничения във връзка с увеличената заболеваемост у нас. ще засегнат не един и два бизнеса. Освен програмите на правителството за подпомагане на гражданите и фирмите, на много общини и местната власт се опитва да облекчи положението.   

Например, по предложение на кмета Стефан Радев, наемателите на общинска собственост в Сливен, чиито бизнеси ще бъдат засегнати във времето до 21 декември, ще бъдат освободени от плащане на наем за декември, съобщиха от общината.

Община Сливен изпълнява всички мерки, които се предприемат от държавата. Във връзка с ограниченията за определени бизнеси през следващия месец, кметът предлага на Общинския съвет да бъдат освободени от заплащане на наем за декември всички наематели на общината, чиято дейност е преустановена с акт на държавен орган, в това число бизнесите, които плащат „тротоарно право“ също да бъдат освободени от такса през декември, ако дейността им е преустановена.

Като допълнителна мярка от понеделник няма да се налагат санкции в обхвата на „Синя зона“, поставяне на скоби и репатриране на автомобили, с изключение на местата, обозначени като „служебен абонамент“ и с изключение на автомобилите, които пречат на движението, уточняват от общината.

Общинските съветници от ГЕРБ/СДС в Добрич също предлагат мерки за облекчаване на бизнеса. Таксите за сезонните тераси към заведенията за хранене да не се заплащат, а търговците и юридическите лица с нестопанска цел да бъдат освободени от наеми по време на локдауна. Това са част от мерките в помощ на затворения заради пандемията малък и среден бизнес.
Предложението е за нов текст в Наредбата за местните данъци и такси, че няма да се заплаща такса за ползване на сезонни тераси към заведения за хранене и развлечения в Добрич за периода на извънредното положение и за периода от 28 ноември до 21 декември тази година. 
Предложението на общинските съветници вече е депозирано пред кмета на Добрич Йордан Йорданов, който е и председател на сформираната през март към общинския съвет временна комисия за облекчаване на местния бизнес с пакет от икономически мерки.

Общо 341 договора на обща стойност 2 728 489 лева са сключени в област Кюстендил по процедура "Подкрепа за микро и малки предприятия за преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" /ОПИК/, съобщиха от Областния информационен център в града.
За финансово подпомагане от 3000 до 10 000 лв. можеха да кандидатстват микро- и малки фирми със 20% спад в оборота за април тази година спрямо средноаритметичния месечен оборот през 2019-а.
Най-много от деветте общини в Кюстендилско са одобрените проектни предложения от община Кюстендил - 176 и сключени договори на стойност 1 329 733 лева.

 

Община Ловеч вдигна такса „смет“ за 2021 г.

Общинският съвет в Ловеч е гласувал да се увеличи размера на такса битови отпадъци за 2021 година. Мотивите на общинската администрация са, че това  се налага както от новите стойности на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, така и от изискванията по сключени договори за сметосъбиране, сметоизвозване, депо, чистота и снегопочистване, съобщават от общината.

В Ловеч и 34-те населени места е прието увеличение с 0.3  промила за нежилищните  имоти в дейността чистота и с 0.5 промила за жилищните имоти.

За апартамент в централната част на града при средна данъчна оценка 27 000 лв. таксата става от 37.80 лв. на  51.30 лева. При търговските обекти с 40 000 лв. данъчна оценка таксата за тази година е 388 лева за следващата година става 415 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във