Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Мениджърите залагат на по-високи цени и в следващите три месеца

Мениджъри от секторите промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги очакват продажните цени през следващите три месеца да продължават да са в посока на увеличение. Това показват бизнес анкетите на НСИ през ноември, като бизнес климатът се влошава спрямо октомври заради по-песимистичните очаквания в три от четирите водещи сектора. Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността, продължава да бъде несигурната икономическа среда.

Същевременно националната статистика отчете, че общият индекс на цените на производител през октомври 2021 г. се увеличава с 3.8% в сравнение с предходния месец и с 24.1% спрямо октомври 2020 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2021 г. нараства с 4.5% спрямо предходния месец и с 25.2% спрямо октомври 2020 година. Повишение е регистрирано в добивната промишленост с 8.8%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.4%, и в преработващата промишленост - с 2.5 процента.

На този фон изглежда оптимистична прогнозата на международната рейтингова агенция S&P Global Ratings, която потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BBB/A-2', като перспективата пред рейтинга остава стабилна.

От S&P Global Ratings казват, че инфлацията в България се е повишила през 2021 г. поради комбинираното влияние от покачването на цените на храните, енергията, както и засиленото вътрешно търсене, което влияе на базисната инфлация, но нарастването на цените следва да намалее през втората половина на 2022 година.

В обратна посока обаче е прогнозата на Европейската комисия, която смята, че в България инфлацията тази година ще се повиши до 2.4%, догодина ще достигне 2.9 на сто и ще започне да спада едва едва 2023-та година до 1.8 процента.

Според Министерството на финансите в края на тази година инфлацията ще се ускори до 4.5%. МФ запазва очакването си инфлацията в края на 2022 г. да е по-ниска - 3.1 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във