Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Мениджърите са неудовлетворени от работата на администрацията и липсата на е-правителство

Резултатите от проучването бяха представени от председателя на БСК Радосвет Радев и зам.-председателите Димитър Бранков и Станислав Попдончев.

Подобрява се оценката на мениджърите за бизнес климата у нас, а самооценката за състоянието на предприятията е "слаб растеж, но по-скоро застой". Това съобщиха от БСК при представянето на резултатите от традиционното, петнадесето по ред онлайн-допитване сред членовете си относно състоянието на бизнес средата и предприятията през изтичащата 2019 година, както и очакванията им за следващата календарна година.

Проучването е проведено в периода 10 ноември - 10 декември 2019 г. и обединява отговорите на 792 мениджъри на фирми.

То отчита известен песимизъм за 2020 г., който в голяма степен се дължи на неудовлетвореност от работата на институциите, притеснения за ръст на цени, данъчна и регулаторна тежест, както и дефицит на качествена работна ръка. Сериозни притеснения буди забавянето на глобалния растеж и очертаващата се нова икономическа криза, както и "позеленяването" на Европейския парламент, предполагащо нова доза регулации в областта на околната среда.

За поредна година сред ключовите приоритети на фирмите е именно работната сила, която е проблем и в количествено, и в качествено отношение. Най-голямо търсене има за тесни специалисти и изпълнителския състав, а в по-малка степен - за административен и помощен персонал. Проблем е попълването и на мениджърските позиции. Преобладаващата част от работодателите изразяват готовност да инвестират в обучение на персонала и в увеличение на трудовите възнаграждения, но на база постигнати задоволителни нива на умения и компетенции.

В отворен въпрос в края на проучването от БСК са оставили и възможност за коментари в свободен текст. Преобладаващата част от тях са свързани с неудовлетвореност от работата на администрацията и липсата на електронно правителство. Друг водещ проблем са промените в Наредба Н-18 (за касовите апарати) и неяснотите по отношение на тяхното прилагане, особено с оглед наближаващия краен срок за влизане на промените в сила (31 януари 2020 г.). Сред проблемните сфери е и липсата на качествено професионално образование, както и необходимостта от по-тясна връзка между образованието и бизнеса.

Резултатите от проучването бяха представени от председателя на БСК Радосвет Радев и зам.-председателите Димитър Бранков и Станислав Попдончев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във