Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Мениджъри с късмет... и недотам

Едва ли има човек, който да не е съгласен да изкара малко допълнителни доходи. Мениджърите са сред тези, пред които най-често се откриват такива възможности - дивиденти, бонуси или процент от прихода от някоя сделка. Понякога е малко, но все пак е жест към директорите за свършеното през миналата година - така можем да определим допълнителното поощрение, което ще получат някои от тях. А за някои може би е обещание, ако подобрят резултатите, да има и още нещо.


Общото събрание на "Момина крепост" АД - Велико Търново, направи промени в политиката по възнагражденията на членовете на съвета на директорите, като изглади някои несъответствия с устава на дружеството. Заплатите и тантиемите на мениджърите на фирмата, която е част от групата "Софарма" (с дял от 52.97%), задължително ще се определят от акционерите. Възнаграждението на изпълнителния директор пък е записано в сключения между него и председателя на борда договор за възлагане на управлението.


Фирмата е специализирана в разработване и производство на медицински изделия за еднократна употреба и е един от основните доставчици у нас на такива изделия. През второто тримесечие фирмата е работила в несигурна икономическа среда, при недостатъчно търсене и голям конкурентен внос, при фирмена задлъжнялост, увеличени цени на основните суровини и материали, които са затруднявали дейността на предприятията от този сектор.


Иначе през миналата година печалбата е 170 хил. лв. и вписана към допълнителните резерви на дружеството. Въпреки че акционерите не получиха дивидент за 2013-а, те освободиха тримата директори - Огнян Донев - председател, Минко Минков и Румян Цонев - изпълнителни директори, от отговорност и удължиха мандата им за още пет години. Освен това гласуваха да се запази досегашният размер на постоянното възнаграждение на членовете на съвета и през 2014-а. През миналата година всеки от тях е получил по 6000 лв. заплата.


Щедростта на акционерите донесе на изпълнителния директор на дружеството и допълнително плащане в размер на един процент от нетната печалба за 2013 г. съгласно приетия одитиран годишен счетоводен отчет. От това в портфейла му ще влязат още 1700 лева. Не са забравени и другите ръководни кадри и специалисти на дружеството. Акционерите са овластили изпълнителния директор да разпредели по собствена преценка и съобразно приноса им сума в размер на 2% от нетната печалба за миналата година, т.е. общо 3400 лева.


В края на юни сред акционерите на великотърновската компания са още няколко фирми, свързани със "Софарма": "Хидроизомат" АД държи 10.14%, "Телсо" АД - 10.37%, "Индустриален холдинг - Доверие" АД - 5.07%, а "Софарма трейдинг" - 0.42%, от капитала. Освен тях други дружества притежават 11.46%, а индивидуални инвеститори (686 души) - 9.57%, от книжата с право на глас. Нито един от директорите на "Момина крепост" не притежава акции на това предприятие.


Мениджърите на


пловдивската компания "Крепежни изделия" АД

са заработили възнагражденията си, след като осигуриха на дружеството си одитирана печалба за 2013 г. в размер на 519 545 лв., която е максимална в историята му. Акционерите решиха тя да остане неразпределена в резервите на машиностроителното предприятие. Общите приходи на фирмата за производство и търговия с всички видове крепежни изделия и детайли през миналата година пък са нараснали с 64.69% на годишна база. Те са реализирани изцяло в страната.


Логично членовете на съвета на директорите бяха освободени от отговорност за дейността им през изминалата година. А високата печалба пък им осигури и еднократно изплащане на допълнително възнаграждение по резултатите от 2013-а. От облагата ще се възползват "Булболт София" ООД (председател на борда), "АМ Болт" ЕООД (управител), "Андре Геблер" ЕООД (управител), "Брюк и Кремер" ООД и "МАН Транспорт" ЕООД. Нито един от мениджърите не притежава акции на дружеството, което управляват.


Заплатата на изпълнителните директори през миналата година е била по 48 хил. лв. за всеки от тях, а членовете на борда са получили по 6000 лева. Това означава, че те ще добавят същата сума и като допълнително възнаграждение.


Мениджърите на пловдивската фирма поддържат доброто темпо и през тази година. "Крепежни изделия" АД е на печалба за първото тримесечие, в размер на 201 хил. лв., а за вторите три месеца тя е на сума 203 хил. лева. От фирмата обаче отчитат, че върху производството и продажбите продължават да влияят ниската стопанска активност в страната, силната конкуренция на вътрешния пазар от производители от Далечния изток, които предлагат продукция на ниски цени, както и от някои страни от Средна Европа - Полша, Чехия и Румъния. По тази причина през второто тримесечие са отдадени под наем част от сградите и съоръженията на дружеството. Най-голям акционер в него е пловдивското "Булвес" АД с дял от 45.28% от капитала. Според справката в ДАКСИ неговите книжа пък са разпределени между всички компании, които управляват "Крепежни изделия" АД.


Акционерите на софийската


"Никотиана БТ холдинг" АД

приеха Правила за определяне на възнагражденията на надзорния и управителния съвет на дружеството през предстоящия им едногодишен мандат. Уточнява се, че право на такова плащане имат само членовете, които са български граждани. Общият му размер е фиксиран на 60 хил. лв. годишно. Авансово ще се изплащат по 1000 лв. месечно, а остатъкът - ако има достатъчно средства след приключване на финансовата година и след решение на общото събрание на бившия приватизационен фонд.


В случай че дружеството приключи сегашната година с печалба и няма непокрити загуби от минали години, всеки член на управителния и на надзорния съвет може да бъде стимулиран с допълнително възнаграждение в общ размер до 5% от печалбата след облагане. Но ако финансовият резултат е загуба, поощрението е равно на една втора от фактически изплатената месечна брутна работна заплата. Уговорката в случая е размерът й през текущата година да е по-малък от отчетената загуба през предишната година.


При липса на средства в дружеството възнаграждението на управителния и надзорния съвет не се изплаща.


"Никотиана БТ холдинг" завърши миналата година със загуба от 52 хил. лв., като ще остане непокрита в резервите на дружеството. Този финансов резултат е следствие от липсата на приходи от основната дейност, отчете мениджмънтът на компанията. Година по-рано тя е била на печалба от 44 хил. лева. При това положение тримата в управителния съвет - Евгени Евгениев (председател), Донка Георгиева (заместник-председател) и Асен Ангелов, както и Александър Найденов - председател на надзорния съвет, ще вземат допълнително по 500 лева. В надзора има и двама чуждестранни граждани - Мариос Фотиу и Поли Поливиу. Основният акционер в бившия приватизационен фонд - "Ледра холдинг", е с регистрация на Британските Вирджински острови и контролира 65.983% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във