Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МЕЖДУОСОБИЦИ ИЗЛИЗАТ НА СВЕТЛО

В четвъртък в Държавната комисия по ценните книжа се разрази истинска буря. Скандалът избухна по повод изнесения от члена на ведомството Наталия Кумпикова доклад за извършената проверка на дейността на фирма Фърст София Комодитис. Дружеството е собственост на холандския гражданин Карел Параг и е с капитал 100 хил. лева. В предмета му на дейност е записано, че извършва инвестиционни консултации относно ценни книжа, предоставяне на небанкови заеми за покупка на ценни книжа, изготвяне на проспекти, представителство и така нататък. Всъщност Фърст София Комодитис предлага на клиентите си сключването на фючърсни контракти на международните стокови борси. На ДКЦК обаче не е предоставена информация за нито една сделка, договорена на чуждестранните пазари. Още повече че няма документи за разплащания по сделки, както и платени такси и комисиони на чужди посредници. Част от колегите на Кумпикова недоволстват, че тя прави изявления от името на всички останали. Нещо повече, те са нямали достъп до документацията по случая. Това са резултати от проверката и те не трябва да минават през заседание на комисията. Не знам някой да не е бил допускан до материалите, обясни за в. БАНКЕРЪ Кумпикова. Драмата застигна и по-ниските етажи на комисията, след като стана ясно, че достъп е забраняван и на част от служителите на отдела, занимаващ се с проверката на Фърст София Комодитис. Кумпикова обяви, че е предложено издаване на наказателно постановление за компанията, но тя може да внесе възраженията си в тридневен срок, изтичащ в понеделник (12 август). Фирмата е упрекната и че е привличала публично клиенти за инвестиции в ценни книжа чрез средствата за масова информация и по телефона, без да е изготвила проспект, одобрен от комисията. По тази схема са били привлечени над 50 лица, като общата сума, вложена от тях, надминава 250 хил. щ. долара. Кумпикова не пожела да уточни дали холандският гражданин в момента е в България, или не, въпреки че разполагала с такава информация. Макар да има правомощия, комисията засега не е издала заповед за спиране на дейността на Фърст София Комодитис, а само е препоръчала прекратяването. Защото, ако компанията наистина е пирамидална структура, едва ли ще бъде уплашена с глоба от 5 до 20 хил. лв., каквато се очаква да й наложи Държавната комисия по ценните книжа. По-важното е да не се завличат лековерни инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във