Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ОТЧЕТ НАИСТИНА СЕ ОКАЗА ПО-ДОБЪР

Консолидираният отчет за 2001 г. на Булгартабак холдинг по Международните счетоводни стандарти (МСС) се оказа по-добър от отчета за предишната година, а и спрямо този по националните стандарти. До редакционното приключване на броя той не беше обявен официално. БАНКЕРЪ обаче научи, че според него печалбата на холдинга и дъщерните му предприятия преди данъчно облагане е около 35 млн. лв., а чистата печалба - около 10 млн. лева.Това беше предпоследният документ, създаващ неяснота за състоянието на холдинга (последният ще е свързан с архивите и руските имотни претенции). Съгласно утвърдената процедура ново наддаване може да има само ако параметрите на офертите са били ниски или пък ако междувременно финансовото състояние на дружеството се е подобрило. Така обявяването на по-добри резултати по международните стандарти се превръща в последна надежда за кандидатите, които настояваха за подобряване на офертите си (Росбулгартабак и Тобако холдинг).Пред БАНКЕРЪ членът на съвета на директорите на холдинга Георги Попов заяви, че кандидатите са били предупредени за по-висока печалба в отчета по международните стандарти. Причината за това очакване е, че в международния отчет за 2000 г. за първи път са били отразени обезценките на залежали тютюни и на дълготрайни активи и отписани инвестициите в задграничните дружества. Но тъй като не е имало предишни отчети по международните стандарти, тези преоценки не са отчетени като намаление на резервите, а директно като разход. Това е довело и до огромната загуба за 2000 г. от 150 млн. лева. Когато поехме управлението на Булгартабак, отчетът по националните стандарти за 2000 г. вече беше готов - обясни Попов. - Затова преоценките бяха отразени едва в консолидирания баланс за 2001 година. (От него обаче не личи през 2001-ва да е правена преоценка в толкова големи мащаби - намалели са само запасите от тютюн и цигари, както и стойността на притежаваните търговски марки, които и бездруго изглеждат много подценени.) Така или иначе, според Попов, именно преоценките са причината международният консолидиран отчет за миналата година да е по-добър. Освен това отчетът се отнася за края на миналата година, не отразява промени, които са настъпили във финансовото състояние на холдинга, докато трае процедурата за продажбата му, и затова не е основание за подобряване на офертите.Злите езици обаче говорят, че всички преоценки съзнателно са били отчетени през 2000 г., за да може представеният по-късно международен отчет за 2001 г. да покаже подобряване на финансовите показатели и съответно да има основание за повторно наддаване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във