Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Между април и юни най-много са пътешествали нашенците на възраст 25-44 години

През второто тримесечие 1 076 600 българи са извършили туристически пътувания*. Преобладаващата част от тях - 80% са пътешествали само в страната, 15.7% - само в чужбина, а 4.3% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2021 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 15.5 на сто. 

Между април и юни най-много са пътешествали нашенците на възраст 25 - 44 години - 477 400. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при тези на възраст 15 - 24 години. В чужбина най-много са ходили младежите на възраст 15 - 24 години.

Най-много туристически пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (45.7%), така и в чужбина (76.4%) са били с цел „почивка и екскурзия“. 

През второто тримесечие като самостоятелни са били регистрирани 1 390 400 от общия брой лични пътувания.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 38.6%, докато в чужбина преобладават харчовете за транспорт - една трета от разходите. 

През второто тримесечие средният разход при пътуване с лична цел / почивка, посещения на културни мероприятия, спортуване, лечение, обучение, религиозни мероприятия, гостуване на близки и приятели и други/ на един човек на възраст 15 и повече навършени години е 200.27 лв. в страната, докато в чужбина пътешествието е струвало 738.51 лева.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване / командировки, сключване на сделки, участие в конференции, конгреси и други/ са средно 195.64 лв. у нас, в чужбина то възлиза на 1078.78 лева.

 

* Туристическо пътуване - всяко лично или професионално пътуване на хора извън мястото, в което живеят, за период не повече от една година и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във