Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МЕДИАТОРИ РАБОТЯТ ВЕЧЕ И В УЧИЛИЩАТА

Медиацията все още е слабо позната и прилагана процедура за решаване на спорове в България. Колкото и да е парадоксално обаче, тя вече си пробива път в една сфера, в която рядко се среща и в световен мащаб - в образованието. От няколко месеца български медиатори не само практикуват в училищни условия, но и обучават екипи от желаещи родители, преподаватели и дори ученици. Пионери в тази област са учредителите на Българската асоциация за извънсъдебно решаване на спорове и центровете за медиация в Пловдив, Стара Загора, Асеновград и Бургас.
Процедурата всъщност бе въведена у нас в помощ на съдебната система, за разтоварването й от по-леките дела и тези, които могат да бъдат решени по-бързо и евтино - обяснява пред БАНКЕРЪ Надежда Махмудиева, адвокат и действащ медиатор. - С риск колегите да се обидят, ще кажа, че Пловдивският регион е първият в страната, където медиацията се прилага в образованието. Медиаторската организация в Града на тепетата е разработила специална система за разясняване и обучение и я прилага в няколко училища още преди Законът за медиацията да влезе в сила в края на 2004 година.
Училищата разполагат с оскъдни средства, а съществува остра необходимост от въвеждането на механизъм, чрез който участниците в образованието да се справят в сложни ситуации - продължава Махмудиева. - Подобна практика се среща в САЩ, Норвегия и някои други държави, но като цяло медиацията в училище е прецедент.
Показателен е примерът с пловдивското основно училище Драган Манчов, където в началото на 2006 г. е завършило обучението на педагогическия състав, след което е имало период на информационни представяния за родителите и изясняване на процедурата в самото училище. Според директорката Юлиана Петрова за месец-два разрешените спорове чрез медиация са около десетина - касае се за конфликти между родители и учители, между ученици от различни училища, дори и такива, които биха могли да прераснат в междуетнически. Някои родители са изразили готовност да потърсят помощта на медиаторите и за разрешаване на семейни спорове.
Регистърът на медиаторите е отворен - в него могат да се запишат дори ученици от горни класове (стига да са обучени и да са навършили пълнолетие). Очакваме дълготраен ефект, защото обученият екип остава да работи и занапред - отбелязва Юлиана Петрова. - Трябва да се знае, че при медиацията в училище дори да няма формално писмено или устно споразумение, страните са изразили своето становище, чули са другата страна и излизат от процедурата спокойни. Спорове винаги ще има, въпросът е да не се стига до конфликти и насилие. В този смисъл смятам, че неуспешна медиация няма.

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която трето неутрално лице (медиатор) подпомага спорещите сами и по своя воля да постигнат взаимноприемливо споразумение. Едно от предимствата й пред съдебното решаване на спорове е бързината и конфиденциалността на информацията.
Законът за медиацията е в сила от декември 2004 г., а от юни 2005-а са одобрени стандартите за обучение и етичните правила. До края на миналата година в центровете за медиация при Българската асоциация за извънсъдебно решаване на спорове са приети 204 случая. Проведени са 99 медиации и са постигнати 78 споразумения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във