Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МАСТИТА ПРОКУРИСТКА ИЗЯДЕ 18 500 ДРЕБНИ АКЦИОНЕРИ

Пукна се първият балон на порочното боново раздържавяване. Един от бившите приватизационни фондове, модифициран както си му е редът в холдинг Енергоинвест, банкрутира. Горят боновите книжки на 18 500 дребни акционери. Техни представители и членове на директорския борд на холдинга обаче твърдят, че той умишлено е доведен до ликвидация. В аферата е замесено и името на добре познатата ексдепутатка и бивша президентска съветничка Вержиния Велчева. Прокуратурата и съдът поемат случая.Началото бе славно, краят - страшен. Така звучи днес черното мото на масовата авантюра, предприета през 1996 г. от осемте учредители на регистрирания тогава приватизационен фонд Енергоинвест. В групата фигурират известни управленци от сферата на енергетиката като Никита Шервашидзе, Дянко Добрев, Стамен Стаменов - един от тогавашните шефове на АЕЦ Козлодуй, Георги Тончев - директор на Електромонтажно управление - София, и бившият министър на енергетиката от 1989 г. Овед Таджер. Фондът набира 18 500 акционери от цялата страна, а капиталът му възлиза на 425 млн. стари лева, разпределени в 425 хил. броя акции с номинал по 1000 лв. всяка. Вече холдинг Енергоинвест посреща 2001 г. като мажоритарен собственик на три основни предприятия. Това са дружествата Енергоинвест - Строителна компания - Враца, правоприемник на тамошното Електроизграждане, Енергоинвест - Ремонтна компания - Враца, наследник на местната Промишлена енергетика, и Труд - Енергоинвест, Русе - вторият от единствените два завода у нас, специализирани в производството на огнеупорни материали, завоювал добри пазарни ниши. През пролетта на 2001 г. в бизнесживота както на трите предприятия, така и в този на техния собственик Енергоинвест холдинг започват да се случват прелюбопитни събития с фатален крайНа 6 април 2001 г. се провежда заседание на съвета на директорите на холдинга, в което участват председателят на борда Койо Дермеджиев, заместникът му Минко Минков и членът на съвета и изпълнителен директор на Енергоинвест Дянко Добрев, който повече от година боледува от злокачествена левкемия. По негово предложение е решено капиталът на холдинга в размер на 425 хил. лв. да се увеличи чрез издаването на 500 000 броя нови акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Директорският борд възлага на Дянко Добрев да сключи договори с инвестиционния посредник Юнити Инвест - 99 за изготвяне на проспект за публично предлагане на новата емисия акции и регистрацията й в Централния депозитар. Както се казва, дотук лошо няма. Бедата е, че вместо реализацията на това перспективно начинание, се завъртат съвсем други операции. Четири дни след споменатото заседание на директорския борд, на 10 април 2001 г.,софийският нотариус Енчо Енчев се явява в хематологията на Медицинска академия, където лежи Дянко Добрев, и заверява договора за прокура, сключен на същата дата между Вержиния Велчева и изпълнителния директор на Енергоинвест Дянко Добрев. От името на холдинга той възлага на Велчева управлението на дружеството. Наред с всички - повече от широки, пълномощия тя получава и правото да сключва сделки да прехвърля или предоставя за ползване на друго лице активи на обща стойност над 50 на сто от стойността на активите по баланса на дружеството. Дребната подробност е, че Велчева може да прави това единствено по решение на съвета на директорите. Бедата е, че в пълномощното от същата дата това ограничение го няма. Самото упълномощаване на Вержиния Велчева за прокурист също е извършено без знанието на останалите членове на директорския борд, макар че подобен акт може да се предприеме само с негово одобрение, а не по едноличната воля на изпълнителния директор Дянко Добрев. Напук на обичайните правила по-съществените решения да се вземат от колективния орган обаче, пак с неговия едноличен подпис (ако с приеме за действителен) са сключени и други интересни контракти. От тях става ясно, че на 19 април 2001 г. намиращият се в лечебно заведение Дянко Добрев е парафирал от името на Енергоинвест холдинг два договора за управление на индивидуален портфейл от ценни книжа с инвестиционния посредник Юнити Инвест - 99АД, представляван от изпълнителната си директорка Весела Акабалиева.По силата на тези договори посредникът е получил правата да изтъргува на фондовата борса 42 680 броя акции на русенското предприятие Труд Енергоинвест и отделно 13 098 броя от акциите на Енергоинвест холдинг във врачанската Ремонтна компания. На същата дата, 19 април 2001 г., отново с парафа на Дянко Добрев е сключен и договор за брокерски услуги между холдинга и инвестиционния посредник Хеджър, който тутакси е продал на борсата мажоритарния 50.25-процентен пакет на Енергоинвест холдинг в Енергоинвест - Строителна компания - Враца. Със забележителен успех брокерите на Хеджър са изтъргували 5100 акции за... 510 лв. - по 10 стотинки бройката. Дребните акционери на Енергоинвест холдинг твърдят, че само складовата база на врачанското дружество от 50 декара, барабар с жп коловозите, намиращи се там, стрували поне 500 хил. лева. В тази сума не влизали техниката, почивната база на дружеството в Берковица и ред други дребни активи. Според достигналата до в.БАНКЕРЪ информация, краен добросъвестен купувач на акциите на врачанското предприятие била финансово-индустриалната група Рей холдинг АД. Любопитното е, че нейната адресна регистрация на ул. Коломан ј6 в столичната община Красно село по случайност съвпада с тази на Трансенергоремонт АД, който поне до 15 май 2001 г. се води за притежател на 40.39% от капитала на Енергоинвест - Строителна техника - Враца. Десет дни след подписването на договорите от 19 април 2001 г., на 28 април, изпълнителният директор на Енергоинвест холдинг Дянко Добрев умира. А издаденото от него на 10 април 2001 г. пълномощно за прокура на Вержиния Велчева е регистрирано във фирменото отделение на Софийския градски съд на 2 май същата година. На този фон повече от странно е решението на съдия Румяна Паликарова. Регистрирайки исканите промени в управлението на Енергоинвест холдинг, тя е посочила, че дружеството ще се представлява от изпълнителния си директор Дянко Маринов Добрев и от прокуриста Вержиния Кирилова Велчева. Един Господ знае защо магистратката не е била уведомена, че изпълнителният директор, който вписва, е вече покойник от пет дни. Може би информацията й е била спестена, но прокуристката Велчева на практика на 2 май 2001 г. е ималапълномощно, подписано от мъртвецПо-важно от този тъжен факт е завидната приемственост, която демонстрира Вержиния Велчева. Получавайки съдебна легитимация, тя тутакси, още на 5 май 2001 г., преподписва договорите на Дянков с инвестиционния посредник Юнити Инвест - 99 за борсовата продажба на акции на Труд Енергоинвест - Русе (42 680 бройки с номинал 1 лв. всяка), и на Енергоинвест - Ремонтна компания - Враца (13 098 бройки с номинал 2 лв. всяка). Как са изтъргувани акциите на врачанското дружество не се знае, но на русенското са продадени по 14 стотинки парчето. Дали е останала доволна от сделките прокуристката на холдинга - тя си знае. Във всеки случай на 12 юли 2001 г. Вержиния Велчева е изпратила обстоен доклад до членовете на съвета на директорите, в който остро критикува досегашното управление на Енергоинвест. Според нея през последните години поради липса на професионално подготвени специалисти дружеството не е било в състояние да развива дейността, за която е създадено и която носи съответни приходи. На практика, обобщава Велчева, дейността на холдинга е била сведена до извършване на услуги за превоз на газ в Русе и до посреднически бизнес, въртян на ръба на закона в Перник. Интересното е, че прокуристката не е пропуснала да отбележи като сериозен плюс борсовите сделки, извършени по нейно нареждане, като е изтъкнала, че реализираните по този начин известни приходи във времето могат да нарастват. Само дето не е отговорила на въпроса на членовете на директорския борд на холдинга за кого по-точно ще нарастват въпросните приходи от продажбата на русенските и врачанските акции, изтъргувани за жълти стотинки.Колкото до пристрастията на Велчева към любимия на Енергоинвест холдинг инвестиционен посредник Юнити Инвест - 99, те са напълно обясними. От регистрацията на дружеството през 1997 г. до 12 септември 2001 г. Вержиния Велчева фигурира сред участниците във фирмата. А по закон е, меко казано, нередно хора, разполагащи с вътрешна информация, каквато като прокуристка Велчева има за Енергоинвест холдинг, да сключва от негово име договори с дружество, с което също е тясно свързана. Вероятно, макар и със закъснение, прокуристката на холдинга е решила да позаглади този пропуск, като на 5 септември 2001 г. е възложила доверителното управление на портфейлите с ценни книжа на предприятията от системата на холдинга на друг посредник. На сцената този път се явява Булброкърс АД. Маньовърът обаче не може да скрие факта, че от 3 септември 2001 г. Весела Акабалиева и Владимир Баланов, които представляват дружеството Юнити Инвест - 99, са вписани в управлението на... русенското предприятие Труд. А както бе споменато, благодарение тъкмо на Юнити Инвест - 99 мажоритарният 50.4-процентен акционерен пакет в русенското предприятие, собственост на Енергоинвест, през май е продаден за няма и 6 хил. лева. Русенският Труд е приключил финансовата 2000 г. с печалба от 75 хил. лева. Данъчната оценка на активите му е 6 млн. лв., акциите на Енергоинвест там са с отчетна стойност 1.57 млн. лв., но въпреки това са продадени на борсата 165 пъти по-евтино. Кой е крайният получател на този подарък- това може да каже Централният депозитар, но няма право да говори.Затова пък на 27 септември тази година председателят на директорския борд на Енергоинвест холдинг Койо Демерджиев и заместникът му Минко Минков са изпратили сигнална записка до Софийска районна прокуратура. В сигнала подробно са описани сделките, извъртяни през тази година в злополучния холдинг, като изрично е посочено, че от 10 април 2001 г., когато в дружеството е въведена прокурата, то умишлено е тласкано към фалита. На общото акционерно събрание на холдинга, проведено на 19 октомври тази година, е отчетена загуба от 121 хил. лв., която се дължи основно за загубите от операции с ценни книжа. Форумът, чиято основна задача според предварително обявения дневен ред е да се гласува решение за прекратяване на дружеството, протича скандално. Както научи в. БАНКЕРЪ, на събранието са били представени 20 хил. акции. За изненада на дребните инвеститори и на Зевс холдинг - досегашния най-голям акционер, притежаващ 2000 броя от акциите на Енергоинвест, на събранието се появил друг фаворит... с цели 20 хил. бр. акцииТова бил представеният от Вержиния Велчева доктор на юридическите науки Маргарит Ганев от Института по международно право към БАН. Участниците в събранието имали подозрения, че той всъщност е нечие подставено лице. Каквато и да е истината, тя трудно може да бъде разкрита, особено от онези дребни 18 500 акционери на Енергоинвест холдинг, които явно ще пият по една чаша студена вода. Защото на 19 октомври, представлявайки на практика болшинството от акционерите, Маргарит Ганев е гласувал за ликвидацията на холдингаИзбран е, пак от Ганев, и ликвидаторът на дружеството - Илиан Панайотов Кършев, също представен от вездесъщата Вержиния Велчева. Определено било и трудовото му, ликвидаторско възнаграждение - по две средни за страната заплати на месец. Дребните акционери не дочакали края на общото събрание, чийто дирижиран сценарий не пожелали да догледат. Само Иван Грозданов останал до края и още на 22 октомври, сезирал съда и поискал отмяна на взетите на събранието решения. Още двама акционери, единият от които юридическото лице Зевс холдинг, потърсили на 26 октомври защита на интересите си от съда. Междувременно, докато сляпата българска Темида прогледне, а прокуратурата прочуе, нищо чудно и трохите от Енергоинвест да бъдат ометени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във