Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Масовите лекарства няма да поскъпват

На днешното си заседание правителството промени наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Промяната предвижда, че притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени представители не могат да заявяват увеличение на регистрираните цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, с по-голям процент от статистически отчетената инфлация за периода на действие от последната регистрирана цена.

Ограничението на ръста на цените на свободно продаваните лекарства е изтекло в края на 2019 г. Подобна регулация е залегнала в промените на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Той обаче още не е влязъл в сила, поради което бе предложена тази промяна в наредбата.

Цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, не подлежат на регулация, тъй като за тях е въведен регистрационен режим. Предвид това, по правилата на наредбата притежателите на разрешения за употреба можеха да заявяват увеличение на цените на тези продукти без ограничение във времето и без да бъдат ограничавани в размера на това увеличение. В този смисъл и доколкото лекарствата без рецепта са продукти, които се използват масово, честите увеличения на цените им се отразяваха неблагоприятно върху възможностите на населението за закупуването им, респективно ограничаваше достъпа до тези продукти.

Целта на предложената промяна е да се предотврати увеличение на цените на лекарствените продукти за масова употреба. Създаването на разпоредбата има за цел да осигури лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание, на достъпни цени за българските граждани, съобразени с покупателните им възможности.

В резултат от приемане на постановлението ще се ограничи възможността за увеличение на цените на тези продукти. Очакваният резултат от приемане на предложената разпоредба е да се запазят цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, чрез разписване на предложената забрана в основните текстове на наредбата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във