Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Марияна Николова иска строги наказания за компютърни престъпления

Вицепремиерът по икономическата и демографската политика и председател на Съвета по киберсигурност Марияна Николова постави на обсъждане необходимостта от завишаване на наказанията при компютърни престъпления. Тя присъства на работна среща в Министерския съвет, в която взеха участие и министърът на правосъдието Данаил Кирилов, председателят на Държавната агенция „Електронно управление“ Атанас Темелков, представители на Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Национална следствена служба, съсловните организации на юристите, прокурорите и следователите.

"Бързият напредък в сферата на комуникационните и информационни технологии налага наказанията да бъдат изменени, за да са по-адекватни на променящата се среда на киберсигурност", подчерта Николова.  

На срещата бе решено до края на месец октомври участниците да представят своите предложения. 

Идеята на Николова за промяна на глава 9 а в Наказателния кодекс - "Компютърни престъпления". Компютърните престъпления и информацията са относително млади понятия. Историческият анализ показва, че всяко ново развитие на компютърните технологии е било последвано от съответната адаптация на престъпността, като същото се отнася и до законодателните промени. За да отговори на предизвикателствата, породени от новите видове престъпна дейност, много от страните в Европейския съюз преразглеждат своето наказателно законодателство от гледна точка да се предотвратят свързаните с липсата на такова компютърни престъпления. Правните норми трябва да обхванат новопоявилите се обществени отношения. Така те се осъвременяват и са в крак с правната действителност в държавата. 

До 2021 г. киберпрестъпленията ще струват 6 трлн. долара според проучване на Cybersecurity Ventures. В тази зашеметяваща сума влизат не само печалбите на хакерите, но и всички разходи, свързани с всяко отделно компютърно престъпление.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във