Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Маневри за стотици милиони

Над 60 общински проекта по оперативната програма Регионално развитие са високорискови и освен че могат да се провалят, е твърде вероятно да изкарат на червено градските бюджети. В критично състояние са и други 23 договора на публични институции, сред които на Агенцията за социално подпомагане иминистерствата на образованието и на икономиката. Това стана ясно след дванадесетото заседание на комитета за наблюдение на оперативната програма, което се проведе в Трявна.


Като основна причина за тези проблеми заместник-ръководителят на звеното за България в регионалната дирекция на Еврокомисията Карстен Расмусен изтъкна загубеното време в първите години. Сумите на усвоените средства в периода 2008-2010-а са изключително ниски и едва след първите три години от сегашния програмен период успяхте да приложите правилната тенденция при насочване на парите, отбеляза той.


Заради неизбрани изпълнители в най-рисково положение сега са мерките за туристически дейности и за енергийна ефективност в образователната и здравната инфраструктура. По думите на ръководителя на управляващия орган на Регионално развитие Деница Николова забавянето на проектите се дължи основно на обжалването на процедурите по обществените поръчки. Въпреки че почти всички от тях са били обявени навреме от страна на бенефициентите, дългите съдебни спорове блокират изпълнението им.


От заседанието на комитета се разбра също така, че за да се предотврати загубата на средства по програмата, е възможно освободеният ресурс от провалените процедури да се пренасочи към други проекти или пък към един голям инфраструктурен обект. Втората възможност обаче може да се случи само ако даденият проект е в напреднала форма на подготовка и апликационната форма за него се подаде бързо в Европейската комисия. Като такъв експертите са определили изграждането на Северната скоростна тангента на София. Пътят е с дължина 17 км и свързва бъдещата автомагистрала до Калотина с Хемус. Общата прогнозна стойност за трасето е около 250 млн. лева.


За да може строителството на Северна скоростна тангента да се финансира по оперативната програма Регионално развитие, управляващият орган взе решение за разширяване на обхвата на допустимите за подпомагане от нея дейности. В случая бе включено строителството на нови пътища, което досега не беше възможно. Предвижда се така ревизираната програма да бъде изпратена до Европейската комисия към края на септември и при одобрение реализацията на проекта може да започне още през есента.


Иначе плановете на управляващия орган на програмата са до края на годината да бъде постигнато 100% договаряне на средствата. На този етап 96% от бюджета вече са в изпълнение, а през следващите два месеца ще бъдат сключени договорите за останалите 4 на сто. Освен това в оставащите месеци на 2013-а е необходимо да бъдат разплатени и минимум още 600 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във