Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Малко над една четвърт от износа ни за седемте месеца е за балканските ни съседи

Общо 26.60%  от износа на България през седемте месеца на тази година е били към съседните ни балканска страни, показват числата от Националния статистически институт. В сравнение с края на юни този процент е по-нисък - тогава е бил 27.62 процента. А данните сочат, че експортът се е свил към всяка от съседните страни. Въпреки спада това е още едно доказателство за добрите търговско-икономически отношения между страните в региона. А това е следствие от географската близост, присъствието на много фирми от тези страни у нас, развитието и на по-високотехнологични производства са основата за това сътрудничество. Месеците с коронавируса създадоха условия за по-тясно сближаване между страните в усилията им да се справят с разпространението на епидемията.

Въпреки някои промени в структурата на износа ни, все още е голям и делът на износа на суровините и на стоките с ниска добавена стойност, работи се и на ишлеме - най-вече за фирми от Гърция и Турция.

Експортът за петте балкански страни - Гърция и Румъния (членки на ЕС), Турция, Северна Македония и Сърбия, възлиза през първите седемте месеца на 7.003 млрд. лева. В същото време вносът от тях е на стойност 6.868 млрд. лева, като страната ни отбелязва положително търговско салдо с тези страни от 134.9 млн. лева. В края на полугодието търговията ни бе на плюс с 203 млн. лева. А това означава, че сме  изнесли повече стоки, отколкото са внесени у нас.

Най-големият ни търговски партньор на Балканите остава Румъния. В периода между януари и юли сме изнесли в северната ни съседка изделия за 2.32 млрд. лева, а вносът е за 2.088 млрд. лева. В сравнение със седемте месеца на миналата година има спад и в двете направления. Но търговското салдо е на плюс с 232.3 млн. лева. 

Само с две от съседните ни балкански страни имаме отрицателно търговско салдо - и това отново са Турция и Сърбия.

Турция е най-големият ни търговски партньор извън страните от Европейския съюз. През седемте месеца на тази година износът за южната ни съседка е за 2.005 млрд. лева, вносът - за 2.272 млрд. лева. Спад в търговията има и в двете посоки.  

Стокообменът със Сърбия между януари и юли е за 1.239 млрд. лева. Изнесли се по-малко стоки - за 540.7 млн. лева, а сме внесли продукция за 698.6 млн. лева, което е увеличение с 2.2 процента. 

 

Гърция и Северна Македония

И при двете страни има спад в износа и във вноса. Стокообменът с Гърция възлиза на 3.242 млрд. лева, а българските фирми са изнесли повече продукция за южната ни съседка с 237 млн. лева. Отражение в търговията безспорно е оказало и затварянето на някои ГКПП между двете страни и ограничаването на придвижването на хора и на камиони.

Със Северна Македония сме изтъргували стоки за 703.8 млн. лева. А намалението и при вноса и при износа е с двуцифрен процент. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във