Банкеръ Daily

Владимир Пенов, ИАНМСП

Малките и средните предприятия могат да разчитат на държавна подкрепа

Агенцията създаде регистър за малките и средни предприятия, както и интегрирана система мерки за подкрепа.  Това заяви Владимир Пенов от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия по време на конференцията на в. „БАНКЕРЪ“ съвместно с Министерство на икономиката и Българска банка за развитие "Предизвикателствата пред стартиращия бизнес".

Пенов подчерта, че ИАНМСП оказва активна помощ на стартиращите компании - помощ за финансиране, предоставя информация и консултантски услуги, финансира посещения на панаири и изложения.

 Гръбнакът на икономиката са малките и средни предприятия. Навсякъде в т.ч. и в България те са основният двигател за икономически растеж, а предприемачеството е в основата.  По данни на НСИ през 2014 г. предприятията до 10 служители са наброявали близо 355 000 и са повече от 92% от всички предприятия в България.

Споразумение за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и стартъп общността бе подписано на 24 април. Според официалната формулировка целта на подписаното договора е „подкрепа за стартиращи предприятия, развитие на техния иновативен и експортен потенциал и подобряване на конкурентоспособността им, чрез насърчаване на предприемаческите умения сред работоспособното население в България“.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във