Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Малките фирми ще получат COVID помощите си

Близо 3700 малки фирми у нас ще получат общо 184.6 млн. лв. безвъзмездни финансови помощи за преодоляване на последствията от COVID-кризата.

 

Става въпрос за предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 500 хил. лева. За тях от днес стартира изплащането на средствата по специално създадената за целта програма за подкрепа в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

От Министерството на икономиката уточняват, че по процедурата първоначално бяха заложени 78 млн. лв., но с изменение на ОПИК и решение на Министерския съвет беше осигурен допълнителен финансов ресурс за наддоговаряне в размер на близо 106 млн. лв., като така сумата нарасна до 184.6 млн. лева.

Осигурените допълнителни средства ще позволят поетапно наддоговаряне на фирми от резервния списък, като по този начин финансирането ще обхване много повече компании, извън първоначално одобрените. Очаква се близо 3700 предприятия да се възползват от безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

От 24 август е отворена системата за достъп в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС  в България (ИСУН), където одобрените фирми могат да подават отчетите си.

Към 30 август са подадени 24 бр. финални отчета, отбелязват още от икономическото министерство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във