Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Малкият и среден бизнес е изправен до стената

Малкият и среден бизнес у нас е изправен до стената. Затова Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъди позицията си по подготвяната Национална стратегия за малки и средни предприятия. Предложенията включват редица специални мерки и политики за развитието им.

„Всяко забавяне може да окаже изключително негативно въздействие, тъй като МСП са изправени пред сериозни предизвикателства – ожесточена конкуренция, недостиг на човешки ресурси, нови форми на организация на производството и труда, най-високите цени на енергоносителите в ЕС и висока зависимост от конюнктурни промени, при ограничени възможности за реакция. За да се подпомогнат тези компании, Асоциацията настоява стратегията да бъде основана на по-прецизно формулирани и по-ефективно изпълнявани инструменти и мерки за насърчаване на МСП“, заяви председателят на работодателската организация Васил Велев.

Предложенията на бизнеса са свързани и с мерки за подобряване на достъпа на МСП до финансиране, подпомагане на достъпа им до пазари, оползотворяване на възможностите, предоставяни от цифровата революция, за преодоляване на затрудненията, произтичащи от недостига на персонал и неадекватна квалификация. 

Бизнесът настоява, че управляващите  трябва да дадат свобода на малките и средни компании сами да избират на кои два от трите критерия – численост на персонала, годишен оборот, годишен баланс, да отговарят, вместо да им бъде налаган като единствен критерият за численост на персонала. 

За развитието на МСП сектора е необходима подкрепяща регулаторна среда, а не несъобразено дълги и скъпи процедури и такси, които надвишават многократно стойностите за администриране. Държавата ни трябва да въведе принципа на мълчаливо съгласие, да приеме по-благоприятно законодателство за търговската несъстоятелност така, че да се стимулира в умерени граници поемането на риск и да работи за издигане на престижа на предприемачеството.

Бизнесът настоява още ролята на Българска банка за развитие да бъде описана в стратегията, както и да се създаде национален „кредитен омбудсман“, към който малкия и среден бизнес да се обръща при отказан достъп до кредитиране по неразбираеми за тях причини.

Facebook logo
Бъдете с нас и във