Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МАКС ПРОДИС ВДИГНА ЗАВОД С КРЕДИТ ОТ НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА

Макс ПроДис ООД официално откри на 24 септември новото си козметично предприятие в столичния квартал Илиянци. За изграждането му фирмата е инвестирала 2.2 млн. евро, от които 717 180 евро са осигурени чрез преференциален кредит от Насърчителна банка. Неслучайно при откриването на завода собственикът на дружеството - българският гражданин от иракски произход Мухсин Джабар, изказа специални благодарности на мениджмънта на банката.Джабар има за какво да е благодарен на председателя на управителния съвет на Насърчителна банка Димитър Димитров и изпълнителните й директори Сашо Чакалски и Георги Момчилов, които бяха сред специалните гости на тържеството. Кредитната институция започна организирането на конкурси за най-добър инвестиционен проект, които се провеждат на всеки три месеца. Съгласно регламента всеки от победителите в тях получава заем при преференциални условия. Макс ПроДис ООД спечели с предложението си за закупуване на поточна линия за производство на козметика първия от тези конкурси на 7 август 2002 г. в конкуренция с още 23 фирми. Работещото от 1999 г. дружество има осигурен пазар зад граница и се е нуждаело от разширяване на производството си. Кредитът, отпуснат от Насърчителна банка, е със срок на изплащане десет години, от които 12 месеца гратисен период. Лихвеният процент е плаващ и ще е с 2 пункта по-нисък от средния за дългосрочните заеми в банковата ни система. По данни на БНБ към август 2003-а средната лихва по тези кредити е в границите на 9.3-11.5 процента. Заемът е гарантиран най-вече със залог на недвижима собственост на дружеството.Макс ПроДис ООД е специализирано в производството на парфюмерия и козметика, като преди откриването на новото си предприятие е произвеждало 23 продукта. Сега асортиментът му включва 30 артикула, предназначени за българския пазар, и над 1000, които се произвеждат на ишлеме за фирми от Гърция, Франция, Германия, Великобритания, Холандия и Белгия. Част от средствата дружеството е инвестирало и в подобряване на инфраструктурата около завода си. В резултат целият регион в близост до него е газифициран, изградени са канализация и водопровод. Може би тези вложения накараха и столичния кмет Стефан Софиянски да почете тържеството.Конкурсите на Насърчителна банка се организират съвместно с Агенцията за малки и средни предприятия. В тях могат да участват и фирми, които вече са взели заем от банката през съответното тримесечие. Отпусканите на победителите кредити са до 1 млн. евро с гратисен период до три години и срок на погасяване до десет години. Парите могат да се използват за покупката на земя, сгради, машини, оборудване и транспортни средства, за придобиване на лицензи и патенти, обзавеждане за офиси и магазини, обучение на служители и за оборотен капитал, ако това е част от инвестиционния проект. Класирането се извършва по пет критерия - финансово състояние на фирмата, приноса й за развитието на предприятието, разкриване на нови работни места, ниво на мениджмънта и на кредитния риск. Оценката се прави от разширен кредитен съвет с участието на представители на банката, Агенцията за малки и средни предприятия, Министерството на икономиката, Сдружението за малкия и средния бизнес и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във