Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МАК ТУРС - КОФТИ ТРЪПКА ЗА БИВШИТЕ ШЕФОВЕ НА АП

Върховният административен съд се произнесе на 20.12.2000 г. на втора инстанция за отмяна на процедурата за избор на ексклузивен купувач на туристическо дружество Мак турс АД, Благоевград (бившия хотелски комплекс Ален мак в центъра на града). Новият изпълнителен директор на Агенцията за приватизация Левон Хампарцумян е заявил неофициално, че отрицателната рецензия на висшите магистрати за работата на предшествениците му ще струва спокойствието на някои отговорни негови служители в агенцията. Контрата от тази ситуация остана в АП, която, въпреки непълнотите в някои от представените от купувачите документи и в разрез с някои нормативни актове, които уреждат дейността й, е подписала договор с избрания купувач и му е прехвърлила акциите на приватизираното дружество Мак турс. Юридическите съветници на Захари Желязков (бившия шеф на АП, който е подписал договора), са подходили, според мнението на техни колеги, доста лековато към перфектната организация на сделката, желаейки да отчетат повече приватизирани предприятия пред международните финансови институции. Сега това обаче може да им струва много. Още повече че сделката с Мак турс е само една от многото, която е спорна и за която е сезиран съдът.
В края на 1999 г. ВАС реши, че недоволните кандидат-приватизатори могат да се жалват от действията на приватизационното ведомство пред върховната инстанция. Още тогава бяха заведени над петнадесет дела от недоволни бизнесмени, отхвърлени от приватизационната процедура, бяха възобновени и още десетина замразени дела. За щастие на АП жалбите срещу приватизационните процедури за курортните комплекси Елените, Албена, както и за Алумина - Шумен, бяха решени от ВАС в нейна полза. Единственото дело, за което ВАС се произнесе в полза на отхвърлен от АП кандидат-купувач, бе покупката на пловдивския козметичен завод Ален мак от фирмата Канотранс. Решението на ВАС за сделката с Мак турс е второто, което санкционира Агенцията за приватизация. Юристите очакват, че това ще възбуди нови искове от недоволни купувачи против АП.
ВАС констатира, че декларацията по параграф 9 на преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизацията (ЗППДОбП) не е подадена в срок. Решението на АП, с което се канят заинтересованите участници да участват в приватизационната процедура за Мак турс, е публикувано в Държавен вестник на 2.03.1999 г. и според закона офертите заедно с гореспомената декларация трябва да бъдат подадени в двуседмичен срок след обнародването на това решение. Но декларацията за произхода на средствата обаче, която подава кандидатът ЕТ Кейт континентал-Катя Калъмбова, представлявано от Методи Калъмбов, не удовлетворява съда. Актуализираната според исканията на АП декларация по параграф 9, представена от Калъмбов на 17.05.1999 г., пък не е призната от съда заради неспазения 14-дневен срок. Освен това съдът обстоятелствено анализира съдържанието на декларацията и приложенията към нея и преценява, че не е декларирана разликата между заявената офертна цена от 1 812 000 щ. долара и документирано привлечените чрез два кредита средства (от Банка ДСК и от ПИМБ)в размер на 1 478 400 щ. долара. Тези прегрешения на избрания кандидат-инвеститор дават основание на съда да отмени решението на АП, с което ЕТ Кейт континентал-Катя Калъмбова е избрана за ексклузивен купувач. Не е признато от ВАС и гаранционното писмо от РОСЕКСИМБАНК, представено от ексклузивния купувач, за 4 млрд. стари лева, тъй като в подадените документи заедно с офертата липсва договор за кредит, с който банката се ангажира да финансира сделката.
Макар и перфектни юридически, решенията на ВАС поставят в патова ситуация както купувача Кейт континентал, която е предоставила нужните документи, определени като непълни, така и Агенцията за приватизация, която ги е приела и е посочила, въпреки неточностите, дружеството за ексклузивен купувач.
Оттук нататък специалистите предричат интензивни процесуални усилия за връщането на приватизационната процедура само до етапа на разглеждане и подобряване на подадените досега приватизационни оферти. Това означава, че ще бъдат поканени отново кандидатите ЕТ Кейт континентал - Благоевград, Дифенс индъстриз груп АД - София, Сигма България ЕООД и РМД Мак турс инвест АД - Благоевград, да подадат наново своите предложения за цена, инвестиции и следприватизационни ангажименти в АП. Тук обаче ще възникнат и проблемите. Работническо-мениджърското дружество Мак турс инвест, според запознати, вече не е легитимно, тъй като в момента по-малко от 20% от служителите на Мак турс АД участват в него. Освен това РМД-то е изтеглило депозита си за участие в приватизационната процедура. Заради всички тези причини не се знае дали АП ще признае за валидна офертата на работническо-мениджърското дружество. Голямата разлика в предложените офертни цени на различните купувачи ще бъде другата причина за евентуалния провал на новата приватизационна процедура. Основният претендент за хотелския комплекс в лицето на РМД-то е предложило в окончателната си оферта едва 600 000 щ. долара и според запознати не е склонно да даде повече пари просто защото ги няма. Другите двама кандидати отдавна са загубили интерес към надпреварата и единствената причина да се върнат в нея е да са подставени лица на някой заинтересован. Възможно е да се явят такива желаещи, защото след подобренията, направени от ЕТ Кейт континентал, Мак турс е доста апетитна хапка. В крайна сметка, ако новото ръководство на АП реши да върне процедурата на този етап, най-вероятно борбата отново ще бъде спечелена от сегашния собственик.
На 8 януари дружеството Мак турс АД ще проведе общо събрание на акционерите си, на което ще се предложи да се увеличи акционерният капитал от 186 млн. на 500 млн. лева. Като се има предвид разпределението на собствеността в компанията, най-вероятно решението да бъде взето без проблеми. Кейт континентал купува от Агенцията за приватизация 58% от акциите на Мак турс съгласно приватизационния договор през юни 1999 година. От масовата приватизация са купени още 13% от акциите. АКБ Форес също притежава 7% от акциите на туристическото дружество. В крайна сметка Кейт континентал владее 78% от капитала на Мак турс, което позволява на Методи Калъмбов да налага волята си безпроблемно. Въпросът е дали решенията на общото събрание на акционерите могат да бъдат атакувани успешно в съда. Всичко зависи от волята на АП, която фактически разполага с 58% акциите на Мак турс след окончателното решение на ВАС и не се знае как ще гласува на общото събрание. Останалите акции са собственост на Булгар-чех инвест холдинг (10%), дребни акционери (8%), а 4% процента са заделени от АП за задоволяване на реституционни претенции на бивши собственици.

Facebook logo
Бъдете с нас и във