Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Мажоритарят преразпредели акциите от капитала на „Златни пясъци“ АД

„Ес Би Ейч Тур“ ЕАД, София, което е мажоритарен собственик в „Златни пясъци“ АД, съобщи за прехвърлени на 963 647 броя акции с право на глас от капитала на туристическото дружество, което управлява едноименния черноморски курорт. Актуалните данни в момента сочат, че софийската фирма притежава след продажбата 3 181 853 броя акции или 49% от общия брой гласове. „Ес Би Ейч Тур“ ЕАД, с капитал от 50 000 лева, е собственост на Славчо Христов.

Припомняме, че на 6 май в резултат на преобразуване чрез вливане на акционера „Златни“ АД - София в „Ес Би Ейч Тур“ ЕАД - София, което е вписано в Търговския регистър, „Ес Би Ейч Тур“ придобива пряко 4 145 500 акции или 63.84 % от гласовете в общото събрание на акционерите на „Златни пясъци“ АД, съобщиха тогава от черноморския ни курорт.

След извършената продажба на ценни книжа, другият колям акционер в туристическото дружество - "С-Травел" ЕАД - София, е придобил на 10 май общо 250 000 броя акции с право на глас от капитала на „Златни пясъци“ АД. Така делът му нарасна до 2 116 643 броя или 32.60% от капитала при 28.75% досега.
„Еко Бийф Инвест“ ЕООД - София, чийто предмет на дейност е свързан със селстостопанско производство, също е купило акции на 10 май - 713 647 броя от капитала на „Златни пясъци“ АД и вече притежава 10.99% от общия брой гласове. Досега това дружеството не е имало акции от черноморския курорт.

Останалите книжа са собственост на малки инвеститори. Членовете на надзорния и управителния съвет не притежават пряко акции от капитала на "Златни пясъци" АД. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във