Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Мая Манолова внася жалба срещу КЕВР

Омбудсманът Мая Манолова, представители на Сдружение „Федерация на потребителите в България“ и Сдружение „Гражданско движение ДНЕС“,  внасят днес жалба срещу КЕВР в Административен съд София-град. 

Причината е  решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за шоковото увеличение цените на природния газ.

На закрито заседание в петък КЕВР прие окончателно решения за цени на електрическата енергия, на топлинната енергия и на електроенергията, произвеждана от топлофикационните централи по високоефективен комбиниран способ.

С решението на Комисията, средно претегленото увеличение на цената на електрическата енергия за битовите потребители е в размер на 0,95 на сто. 
Добавката „задължения към обществото” се променя от 35,77 лв./MWh - на 37,02 лв./MWh, което за стопанските потребители, снабдяващи се с електроенергия на свободния пазар, води до увеличение на цената с около 1 на сто. Изменението на добавката е в резултат от по-високата цена, която топлофикационните дружества, използващи природен газ, ще получават за произведената от тях електрическа енергия по високоефективен комбиниран способ. 

Цената на топлинната енергия, произведена от топлофикационните дружества, използващи природен газ, се увеличава, като промяната е различна за отделните топлофикации. Увеличението варира между 17,91% и 25,61%, и единствено за „Топлофикация Плевен“ то е 37,40 %, поради направени корекции в резултат на невярно подадени от дружеството данни за предишен период.

Според Манолова КЕВР взима решения в интерес на „Топлофикация”. По думите й заради това в последните 2 години „Топлофикация” е надвзела суми в размер на 11 млн. лв. от абонатите си в София, като за определени периоди те са достигали до 20 млн. лв.

„Това са необосновани решения на КЕВР, взети непрозрачно и без аргументи. Това са лобистки решения в полза на силните на деня и в ущърб на българските граждани”, коментира вчера Мая Манолова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във