Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МАГИСТРАЛА СТРУМА ЗАКОПАВА БЛАГОЕВГРАД

Благоевград настръхна след становището на Висшия експертен екологичен съвет по доклада за оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) от строителството на автомагистрала Струма. Гражданството оценява като скандално решението на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров да одобри осъществяването на проекта по т.нар. кафяв вариант на трасето. При обсъждането са били предоставени три варианта - жълт, зелен и кафяв. Първият, според специалистите в общината, е най-подходящ, защото минава най-далече от града и не засяга сгради и къщи, нито плодородни почви. Освен това е най-кратък като километри. При него трасето би трябвало да мине покрай поизостаналите села и по този начин да спомогне както за развитието им, така и за укрепването на икономиката на окръжния град.
При зеления вариант трасето ще минава по вече съществуващия път Е 79. Неговата реализация би трябвало да бъде най-евтина, тъй като вече има изградена инфраструктура, няма да има отчуждаване на земи, нито изместване на електропроводи и други съпътстващи процедури и допълнителни дейности.
Третият, кафяв вариант, според благоевградчани, е най-неизгоден от гледна точка на изискванията за природосъобразност, дължина на трасето, бързина и цена. Разбира се, всички тези варианти години наред са били преценявани, водила се е кореспонденция, разменяли са се становища между различни институции.
За ужас на хората
обаче е одобрен именно кафявият вариант. Той предвижда като част от новата магистрала да бъде изграден тунел през Кресненското дефиле, който според МОСВ бил с цел опазване на дефилето като защитена зона. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на четирилентова магистрала с ленти за аварийно спиране... успоредно на първокласен път Е79. Дотук добре, само че този вариант далеч не отразява реалните очаквания на хората, които са пряко засегнати от него - именно жителите на окръжния град, тъй като според тях той ще капсулира Благоевград.
Преди около месец от МОСВ аргументираха избора на трасе с това, че се цели не само осигуряването на алтернативен на магистралата първокласен път, но и с обстоятелството, че така няма да има нужда от изместване на съществуващите жп линия и газопровод, че ще бъдат заобиколени населените пунктове и по този начин няма да се допускат наднормени замърсявания на въздуха и влошаване на акустичната обстановка. Нещо повече, от МОСВ изтъкват, че кафявата магистрала ще предпази вододайни и защитени зони, минимално ще засегне качествените земеделски земи и териториите с доказани природни богатства, а освен това ще създаде възможности за обвързване с наличната и проектна транспортна инфраструктура.
С цел опазване от неблагоприятни въздействия върху защитените зони за опазване на дивите птици и биокоридори по протежение на трасето на автомагистрала Струма оградните съоръжения в близост до влажни ливади ще се планират с по-ситна мрежа в основата, за да предпазват от излизане на новоизлюпени птици на ливадния дърдавец на пътното платно, се казва в становището на екоминистерството. Предвидени са мерки аз опазване и на късопръстия ястреб и земеродното рибарче, мечки, вълци, сухоземни костенурки и всякаква друга фауна.
Само дето в тази атрактивна обосновка
някой е пропуснал хората
А те тъй или иначе живеят в селата и градовете около магистралата. Както се казва, Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС, който е консултативен орган към министъра на околната среда и водите, мислил, мъдрувал и докато гражданите на Благоевград разберат за какво точно става дума, цялата работа била свършена.
В обръщение от 27 февруари, адресирано до президента на страната, председателя на парламента, министъра на регионалното развитие, министъра на транспорта, кмета на Благоевград и до председателя на общинския съвет, до фонд Републиканска пътна инфраструктура и до всички политически сили, сдружение Благоденствие и бъдеще за Благоевград поставя остро въпроса за така избраното трасе на бъдещата магистрала Струма. Според тях този вариант е най-неизгоден за интересите на града, ето защо настояват благоевградчани сами да решават кое трасе е най-добро за окръжния център. В обръщението си те твърдят, че изградена по този начин магистрала Струма обрича града на капсулиране, като спира развитието му.
Бившият главен архитект на Благоевград Пенка Димова каза за в.БАНКЕРЪ: Трасето за магистралата е разглеждано нееднократно в последните седем-осем години. Докато аз бях в общината (до 2005 г.), четири пъти беше отхвърлян кафявият вариант. Това трасе е най-неблагоприятното, защото пресича най-плодородните терени, унищожава топлите извори по поречието на Струма и ликвидира най-добрите терени, които биха били атрактивни за развитието на града и за влизането на нови инвеститори. Все пак нека не забравяме, че Благоевград е развиващ се, жив град. В него живеят много млади хора, които би трябвало да успеем да задържим не само тук, но и в страната си. Но най-важното в случая е, че
всичко се върши на тъмно
и никой не се съобразява с хората, които живеят тук - категорична е арх. Димова.
Арх.Борислав Бориславов (б.ред. - той бе сред кандидатите за главен архитект на София), чийто екип е правил новия устройствен план на града, също подкрепя мнението, че кафявото трасе на магистралата ще доведе до сериозно окепазяване на общия вид на Благоевград, ще ограничи развитието му и ще стане причина за отлив на инвеститори.
Народната представителка от ДСБ и бивш кмет на града Елиана Масева също смята, че това решение може да се окаже пагубно за окръжния център. Самата тя смята да постави въпроса в Народното събрание и да внесе парламентарно питане за това какви точно подбуди са имали властимащите, за да одобрят най-неприемливия за местната общественост вариант.
Дали ще получи конкретен отговор на въпросите е доста съмнително, но поне опит може да бъде направен. Вестник БАНКЕРЪ обаче се ангажира да потърси по-конкретните подбуди за това решение. Засега единственото ясно е, че цял град не го одобрява, но все пак... министрите решават. И това ако не е демокрация, здраве му кажи...
Мариета Велинова

рубр. Позиции
Каре 1
Константин Хаджигаев - председател на Общинския съвет в Благоевград:
За съжаление приемането на т.нар. кафяв вариант за построяване на магистрала Струма е въпрос, който не се решава от общинския съвет в града. Други са институциите, които са го приели. Аз бях сезиран за случая от активистите на сдружение Благоденствие и бъдеще за Благоевград. Според мен верният път за решаването на въпроса е той да бъде обсъден със съгражданите ни. Не е нормално те в последния момент просто да бъдат информирани, че някой друг е взел решение от тяхно име. По повдигнатите от сдружението въпроси аз лично вече съм направил запитвания до координаторите на ГЕРБ - партията, която представлявам в общинския съвет, и съвсем скоро ще излезем с официално становище по въпроса.

Каре 2
Костадин Паскалев, кмет на Благоевград:
Това решение засяга голяма част от земеделските имоти в най-благоприятния за града район. За повечето от тях вече има постъпили искания за промяна на статута им. В крайна сметка става дума за терени, които са действително от най-атрактивните и инвестиционните намерения за тях биха били полезни за развитието на града. Защо е избран този доста по-скъп и според мен съвсем не най-добър вариант, не мога да гадая. Още повече, че мнение от хората, които живеят тук, никой не е поискал. Ще се срещнем с гражданските сдружения и ще излезем с официално становище по въпроса. Според мен обаче едва ли този вариант ще бъде подкрепен от широката обществеността в града. Самият аз, като част от тази общност, трудно мога да бъда убеден, че това е най-удачното решение. В крайна сметка вече имаме път Е 79, който така и така разделя града на две, но има изградени три пътни възела, които решават проблема. Защо трябва да се прави ново трасе...? В крайна сметка експертната комисия в града се е произнесла кой от всички варианти е най-добър, а това със сигурност не е кафявият...

Facebook logo
Бъдете с нас и във