Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МАГИСТРАЛА СТРУМА ПОДПАЛИ БЛАГОЕВГРАД

В предишния си брой в.БАНКЕРЪ излезе с уводен материал под заглавие Магистрала Струма закопава Благоевград. От него стана ясно, че решението на Министерството на околната среда ( МОСВ ) под № 1-1 от 2008 г. за избор на вариант за трасето на магистралата е станало факт, без за това да са информирани гражданите на най-големия регионален център. Това стана повод за доста сериозно обсъждане на одобрения почти на тъмно вариант, а през изминалата седмица се случиха няколко неща.
Първо сдружението Благоденствие и бъдеще за Благоевград с председател Първолета Евтимова свика спешна пресконференция ( на 4 март ) в града, на която изложи всичките си аргументи против това решение и пусна подписка срещу него. Само през първия ден то събра над 300 подписа в подкрепа на искането си за отпадане на кафявия вариант за строителство на магистрала Струма. Кметът на града - Константин Паскалев, заместник-кметът по строителството Георги Скрижовски и главният архитект на общината също подкрепиха исканията на съгражданите си.
Бяха сезирани всички институции и ведомства, имащи отношение по въпроса. Елиана Масева, бивш кмет на града и настоящ депутат от ДСБ, внесе питане в Народното събрание до министъра на регионалното развитие. Разбира се, по стар тертип на управляващите, отговорът ще дойде доста по-късно.
Националният експертен съвет към фонд Републиканска инфраструктура се събра на спешно работно заседание (в четвъртък - 6 март), за да обсъди проблема. На него официално беше внесено становището на арх. Борислав Борисов, чийто екип е разработил новия градоустройствен план на града. В документа ясно се посочват аргументите на специалистите, които са против приемането на кафявия вариант.
Реално започна
една малко позакъсняла дискусия
която е трябвало да се състои, преди решението да бъде взето. Не се знае дали тя ще даде очаквания резултат, или нещата вече са предрешени.
Разбира се, реакция срещу изнесеното от в. БАНКЕРЪ имаше. Инж. Койчо Бояджиев от фирмата, разработила кафявия вариант на трасето, се обади в редакцията и реши да ни убеди, че това, което сме написали, не било съвсем така. Според него истината била, че от МОСВ били приели комбиниран вариант, а не точно кафявия. Бояджиев подробно обясни, че предпочитаният от хората в града жълт вариант бил изключително скъп и затова бил отхвърлен. Той заяви:
Жълтият вариант минава след Дупница по десния бряг на р. Джерман и на р. Струма и едва след Благоевград се включва по левия бряг на реката. Този вариант е най-скъпият, защото според изчисленията на италианската фирма Спеа ще излезе 311 млн. евро. При него са предвидени 29 моста с дължина 12 814 м, 2200 м тунела и 1562 м подпорни стени с височина от 14 до 17 м, разположени на 12 километра. Освен това, според инж. Бояджиев, се предвижда само един пътен възел за Благоевград. На отделни участъци при него дори се минава през сервитута на газопровода Дупница - Кулата, което е недопустимо.
Зеленият вариант на трасето пък, според инж. Бояджиев, ползвал съществуващия път, но където има населени места, по два пъти пресичал жп линията (преди и след тях), за да ги обиколи. При него се предвиждало 20-25 км дублиращ път, което било абсолютно неразумно.
Кафявият вариант, пак според инж. Бояджиев, бил проектиран в съответствие с тогава действащия общ градоустройствен план (ОУП от 2002 г.). Единствената разлика била, че е направено по-голямо отдалечаване от съществуващите кладенци (има предвид тези във вододайната зона) и така щял да бъде избегнат рискът от замърсяването им (проблем, който от сдружението изтъкнаха, като изключително важен).
Странното обаче в случая е, че никой не се е сетил, че от предишния градоустройствен план до днес
са минали... шест години
А вече съществува и нов, който отразява днешните възможности и развитието на най-големия административен център по трасето на магистралата. Дори апокрифни нормативни актове отпреди революцията (10 ноември 1989 г.) са предвиждали, че когато един проект не е осъществен до петата година, той просто се анулира (наредба на бившия държавен комитет за наука и технически прогрес). Това, разбира се, не се отнася към днешните условия, независимо че динамиката на развитие е доста по-ускорена от Татово време насам...
И за да бъдем съвсем конкретни къде точно се предвижда да мине одобреният проект (6 години след като е представен), цитираме дословно решението на МОСВ, подписано от министър Джевдет Чакъров през 2008 година:
На основание чл.99, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, чл.19,ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие на околната среда и във връзка с чл.31 от Закона за биологичното разнообразие, и чл. 39, ал.13 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони ОДОБРЯВАМ: Осъществяването на инвестиционно предложение Строителство на автомагистрала Струма (Долна Диканя - Кулата) и пътните възли - за участък М2 - от км 305+220 до км 330+590.62 по кафяв вариант, за участък М3 - от км 330+590.62 до 361+000 по кафяв вариант, от км 361+000 до км 363+500 по вариант лилав пунктир и от км 363+500 до км 367+150 по оранжев вариант, за участък М4 - подучастък Благоевград - пътен възел Крупник - от км 367+150 до км 373+000 по зелен вариант и от км 373+000 до км 381+108 по червен вариант, подучастък след пътен възел в Крупник - от км 381+108 до км 398+644.56 (в района на Кресненско дефиле) по лилав (тунелен) вариант, подучастък до с. Долна Градешница - от 398+644.56 до км 401+000 (западно от Кресна) вариант кафяв пунктир за участък М5 от км 401+000 до КМ 404+500 по вариант лилав пунктир, от км 404+500 до км 408+000 по кафяв вариант, от км 408+000 до км 410+500 по вариант лилав пунктир, от км 410+500 до км 422+800 по зелен вариант и от км 422+800 дп ГКПП-Кулата по кафяв вариант. Възложител: Фонд Републиканска пътна инфраструктура.
Според този текст и за най-неподготвените става ясно, че почти цялата магистралата действително минава по трасето на т.нар. кафяв вариант. Или с други думи - гражданите на Благоевград ненапразно са недоволни.
Ретроспекция
В тази връзка си струва да припомним и още един факт, който далеч не е за подминаване. През 1999 г. италианската фирма Спеа спечели международен търг за проектиране на магистрала Струма и именно тя предложи жълтия вариант на трасето. За това естествено тя си получи и парите. Според запознати държавата ни е платила около 3.5 млн. евро за него. Нейният проект обаче е отхвърлен. Разбира се,
международните конкурси
очевидно не са от голямо значение за нашите управници, защото независимо от този факт, те са взели решението да изберат варианта на друг (нашенски) проектант. Интересното обаче е, че идейният проект на Ню Ит инженеринг (бивша Краси Бо ЕТ), която го е изготвила, не е възлаган от... никого. Той бил правен по инициатива на фирмата и в ползу роду, както се изрази инж. Койчо Бояджиев. Управляващите пък решили да го приемат, защото бил значително по-евтин от този на италианците. Тази инициативност на бившия едноличен търговец, според инж. Бояджиев, била, защото:
В правилника на Националния експертен съвет всяко юридическо и физическо лице има право да даде предложение за разглеждания обект. Ние дадохме нашето предложение, направиха се експертизи - всички те бяха в наша полза. Мнения дадоха проф. Ганьо Щилянов и инж. Иван Коларов, бивш началник на отдел Автомагистрали на Пътпроект. Освен това от десет общини, през които минава автомагистрала Струма, седем дадоха категорични становища за нашия вариант, обяснява инж. Койчев. Дали обаче някой в тези населени места въобще е разбрал за какво става дума е друг въпрос.
Националният екологичен експертен съвет, провел се на 23 юли 2002 г., също бил одобрил кафявия вариант, а лилавите забежки от трасето ( виж заповедта на министъра) бил препоръчан и от авторите на ОВОС-а и МОСВ.
Действително за идейния проект на Ню Ит Инженеринг никой не е плащал. И тук вече идва въпросът -
къде е заровено кучето
Оказа се, че ако бъде одобрен даден идеен проект, проектирането на трасето се възлага на неговите автори. В закона пък пише, че тази работа може да стане и без конкурс за обществена поръчка заради авторските права. По тази формула на така атакувания кафяв вариант вече са получили и първото си платено задание. Естествено без конкурс. Странно е защо инак словохотливия инж. Бояджиев не пожела да ни каже за каква сума става дума. Опитахме се все пак да разберем каква може да бъде цената на такова проектиране. От Камарата на инженерите ни насочиха към инж.Тодор Ангелов, председател на секция Транспортно строителство. Според него магистралата ще бъде около 250 километра. Няма да сбъркате, ако кажете, че проектирането на това трасе ще излезе по около 20 000 евро на километър. Разбира се, за всяка отделна отсечка се правят различни разчети в зависимост от съоръженията, които са предвидени по проект. Спокойно обаче можем да посочим тази цифра, като усреднена цена за този тип проектиране, коментира инж. Ангелов.
Простата сметка показва, че всъщност
възложителят сега се готви да плати още няколко милиона евро
и за второто проектиране (по кафявия вариант). И по всяка вероятност... без открита процедура по Закона за обществените.
Според инж. Ангелов това е абсолютно порочна практика и затова у нас за всичко се плаща по няколко пъти.
Както миналата седмица, така и сега настоявахме да получим отговори на всичките си въпроси от Фонд Републиканска пътна инфраструктура, включително и за цената на вече направеното задание. От пресцентъра обаче не успяха да ни бъдат особено полезни, защото ръководството на фонда не успяло да се справи с отговорите. И така... две седмици. Ясно е, че работата във фонда е доста затормозена след данданиите около бившия му директор Веселин Георгиев и законосъобразността на проведените обществени поръчки (за над 120 млн. лв.), възложени за изпълнение на „Биндер АД, ръководена от брата на бившия директор. Все още не е избледнял и скандалът, при който двама служители на Фонд Републиканска инфраструктура бяха арестувани за подкуп от 50 000 лева.
Рокадите след всички тези случки уж трябваше да поизлъскат малко имиджа на институцията. Очевидно обаче новият господар във ведомството - Милош Поцков, не се е засилил много да свърши тази работа. В тази връзка искаме да припомним, че още в началото на своето назначение пред Дарик радио Поцков каза,
че бил на трапезата
и въобще не знае още какво ще е бъдещето на институцията, като запази непукисткия тон на предшественика си. Нещата очевидно не са се променили и до днес, защото се оказа, че е много по-лесно да получиш мнението на законотворците и министрите, отколкото да се добереш до директор на фонд... пък бил той и такъв, от когото зависят съдбите на хиляди хора, пътуващи по разнебитените ни пътища.
Въпросът с трасето подпали Благоевград, но дали някой ще види пожара?! Може би ще разберем... в някоя от следващите серии.

Позиции
Ясен Попвасилев, депутат от СДС:
Според мен някои хора смятат да решат въпросът за трасето на магистрала Струма в ущърб на гражданите от Благоевград. Не зная какви точно основания са имали при избора на това трасе тези, които са избрали т.н. кафяв вариант, но за мен отговорите на този въпрос могат да бъдат два: единият е да се защитят нечии икономически интереси, а другият - въпиюща некомпетентност. Каквато и да е била причината за това решение, смятам да направя всичко възможно то да не стане факт. Нека не забравяме, че все пак експертните комисии на общината са предложили да бъде приет жълтия вариант (за който дори е правен ОВОС ) и категорично са отхвърлили кафявия, и то нееднократно. Да не говорим, че ако действително магистралата бъде изградена по левия бряг на р. Струма, тя ще засегне вододайната зона, защото според този проект тя минава над кладенците. Години наред в града е имало воден режим. Сега тези кладенци подават 500 литра в секунда и осигуряват животворната течност за жителите му. Има опасност от замърсяване на подпочвените води, а оттам и възникването на сериозен проблем със самото качество на водата. Друг не по-малко маловажен въпрос е, че никой не е правил оценка на икономическите щети, които би нанесло това трасе както на отделни граждани, така и на целия стопански живот в града. Има хора, които изобщо не са били уведомени за него и вече са проектирали строителство в собствените си терени. В момента в града тече подписка срещу това решение. Аз лично не мога да го определя по никакъв друг начин освен като поредното безумие.

Борис Ячев, депутат от БНС:
Проблемът с избора на този вариант е доста сериозен. За първи път обаче той провокира единство мненията на местната власт и депутатите от всички парламентарни сили. Всички ние имаме сериозни резерви по отношение на избрания вариант за трасето. С връщането на т.нар. кафяв вариант се засягат интересите на много граждани от района. Това са най-плодородните земи, където вече има създадени овощни градини и оранжерии. Част от хората дори са кандидатствали и спечелили европейски проекти. Има и случаи, при които парите вече са усвоени. Изборът на това трасе е страхотен удар както за тези хора, така и за развитието на общината като цяло. Той ще спре възможността да се развие балнеоложкият и СПА-туризъм в района, тъй като магистралата би трябвало да мине върху най-големите минерални извори по поречието на реката. Най-странното в цялата работа е, че никой не е виждал това решение и никой не е дал логично обяснение за избора. Смятам, че грешката трябва да бъде поправена.

Снежана Гроздилова, народен представител от НДСВ:
Аз лично следя този проблем от 2001 г. и съм много изненадана, че решението е взето, без да са изслушани становищата нито на регионалните пътни служби, нито на регионалните подразделения на МОСВ. Решението е взето на национално ниво и е малко странно, че местните хора не са били уведомени за него. Аз лично нееднократно съм искала информация от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но се оказа, че съм останала неинформирана. Изниква и един друг въпрос - защо досега този проект се бавеше години наред, а сега изведнъж работата е така забързана, че никой не е намерил време да уведоми за това хората...?! Ангажирам се да направя каквото мога, но от собствен опит знам, че това ще се окаже доста трудно. Дано да греша...

Facebook logo
Бъдете с нас и във