Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Лъвов мост ще глътне над 22 млн. лева

След дълги съдебни спорове изненадващият избор на Столичната община в търга за изграждането на безконфликтното кръстовището при Лъвов мост бе узаконен. Противно на очакванията кметството реши да сключи договор с фирмата, предложила една от най-скъпите оферти - обединението Лъвов мост, в което влизат Главболгарстрой АД, ГБС - Инфраструктурно строителство, Стройинжект, Старт инженеринг и Пътпроект 2000. Тяхното ценово предложение за строителството на ключовото съоръжение на две нива бе 22.2 млн. лева. За сравнение, най-ниска цена даде обединението Трейс Лъвов мост - 14.7 млн. лв., а според условията в тръжната процедура комплексната оценка за избор на победителя, включваше три показателя - цена (55 точки), технически показатели (35 точки) и срок за изпълнение (10 точки).


Решението на оценителната комисия за класирането стана ясно още през лятото, като според публикуваната тогава информация офертата на обединение Лъвов мост зае пето място в комплексната оценка. Най-много точки събра сдружението Лъвов мост 2011, с водещ партньор ПСТ Холдинг - 87.79 точки, следвано от Трейс Лъвов мост - 87 точки, турската компания Доуш - 84.94 точки, и обединението Център 2011 с водещ партньор Геотехмин - 80.88 точки. Едва тогава идват фирмите около Главболгарстрой с 78.48 точки. Впоследствие обаче, без да дадат никакви аргументи, от Московска 33 посочиха за победител именно обединението Лъвов мост.


Очаквано последва жалба от Трейс Лъвов мост до Комисията за защита на конкуренцията, но тя не бе уважена. След това и Върховният административен съд потвърди решението на антимонополния орган. Все пак от обяснителните записки към жалбата се разбра, че всички кандидати, класирани преди обединението на Главболгарстрой, са били отстранени. При сдруженията Лъвов мост 2011и Център 2011това е станало поради несъответствие на ценовите им предложения с изискванията по документацията за участие. А тъй като ценовото предложение на обединението Трейс Лъвов мост е било с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите, е изискана подробна писмена обосновка. Тя не е одобрена от оценителната комисия и съответно участникът е бил отстранен от процедурата. Така, макар и с доста по-висока цена, обединението Лъвов мост вече има договор за изграждането на безконфликтното кръстовище и се очаква работата по него да започне най-късно през пролетта.


Първоначалната идея беше строителството да се извършва паралелно с това на метрото, така че да не се затруднява допълнително трафика, но общината не успя да проведе търга на време.


До края на 2013-а е необходимо да приключат строителните работи и по още няколко проекта за кръстовища на две нива в София. Става въпрос за пресечните точки на бул. България и бул. Иван Гешов и при ул. Стоян Михайловски и бул. Симеоновско шосе. След две седмици пък ще бъде открито новото безконфликтно кръстовище на бул. Иван Гешов и ул. Георги Софийски.

Facebook logo
Бъдете с нас и във